چرا امر به معروف و نهی از منکر در جامعه نیست؟عقیق: خطبه فقه شناسایی سخنرانی حضرت فاطمه (سلام الله علیها) در مسجد النبی است کدام ممکن است در اعتراض به تجاوز به فدک ایراد شده است. پس اجتناب کرده اند وقایع پس اجتناب کرده اند رحلت رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله، خلیفه اول پایین های فدک را کدام ممکن است رسول خدا صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله به حضرت فاطمه سلام الله علیها بخشید، مصادره کرد. به نفع خلافت کدام ممکن است روایت را به پیامبر صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم نسبت دهد. اینکه انبیا ارثی اجتناب کرده اند شخصی به جا نگذاشتند. فاطمه (سلام الله علیها) پس اجتناب کرده اند بی فایده شدن ادعای شخصی به مسجد النبی سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطبه ای به تماس گرفتن خطبه فدیقه ایراد کرد. وی {در این} خطبه به خاص تصرف فدک تیز کردن. وی علاوه بر این اجتناب کرده اند حق خلافت امام علی (علیه السلام) حفاظت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمانان را به خاطر سکوت در مخالفت با ظلم اهل بیت (علیهم السلام) مورد توبیخ قرار داد.

خطبه فقه برای ادغام کردن مجموعه ای اجتناب کرده اند معارف ناب در زمینه های دین، معاد، نبوت، بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله، عظمت قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلسفه احکام را انتخاب کنید و انتخاب کنید احکام است. قیمومیت

آنچه پیش روی شماست نیمه {سی ام} سخنان مرحوم آیت الله مصباح یزدی است کدام ممکن است در دلیل خطبه حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها چنین می فرماید:

امر به به آن اشاره می شود نفع عموم است;

در بحث خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها به این جمله رسیدیم کدام ممکن است حضرت زهرا فرمودند: «خداوند متعال امر به معروف را برای خیر مردمان واجب کرد». قبلاً در دوره ها متعددی دانستن درباره این موضوع صحبت کرده بودیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید موضوعات آن دوره ها همراه خود عنوان «بهترین تعهد» چاپ شده شد. به همین دلیل دراین عبارت را در همین جا به همان اندازه آنجا کدام ممکن است مورد نیاز باشد بسط خواهم داد.

تقرب به خدا کنجکاوی دقیق

عبارت “مفیدگرا” بیشتر اوقات در گفتگوهای استاندارد ما استفاده تبدیل می شود. این عبارت گاه کاربردهای دقیق دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاه مصارف کج. مثلا بعضی ها به هر دروغ مفیدی میگن دروغ صحیح! مصلحت به چه معناست؟ یکی اجتناب کرده اند عقاید کلامی شیعیان اینجا است کدام ممکن است احکام واجب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرام وضع شده در شرع تابع مصالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاسد است. والمفو تعهد شد، را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفسد را تایید کرد.

این معمولی ترین استفاده اجتناب کرده اند فایده در سنت دینی ماست. این ایده موجود است کدام ممکن است باید مصلحت را تهیه کنید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فساد دوری کرد، یعنی انسان به اقتضای فطرت شخصی هدفی را دنبال می تدریجی کدام ممکن است سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمال کاملاً او را {تضمین می کند}.

هر کس چیزی را {دوست دارد} از کمال، لذت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام سودمندی را پیشنهادات. مردمان دنیا در انواع هدف فوق العاده منحصر به فرد هستند، تمایز بی نظیر بین مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی دین است. دینداران دستور معاد را قبول دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می گویند: انسان {در این} دنیا باید برای سعادت ابدی امتحان شده تدریجی. ما اگر چه فطرتاً دنبال سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختی هستیم، با این حال سعادت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختی محدود را انتخاب کنید و انتخاب کنید موقتی نمی خواهیم; به عنوان جایگزین، ما جستجو در لذت ایمن هستیم. این حقیقتی است به تماس گرفتن خوشبختی.

چون آن است قرآن می فرماید: «الذین سعادت فی البهشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید الذین ظلم فی جهنم». این بدان معناست کدام ممکن است ما جستجو در لذت های ایمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاودانه هستیم. لذت‌های موقتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در آن بیماری‌های تمدید شده، معادل عادت به چرخ دنده مخدر، لذت نیستند. در ادله عقلی تدریجی شده است کدام ممکن است سعادت دقیق همراه خود کمال کاملاً انسان پیوند خورده است; یعنی واقعیت به سعادت ابدی منتهی تبدیل می شود کدام ممکن است به کمال کاملاً انسان می انجامد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه انسان به کمال کاملاً نرسد به سعادت ابدی منتهی نمی شود.

ما برای این سعادت ابدی امتحان شده می کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف ما در هر کاری حضور در سعادت است. هر چیزی کدام ممکن است واقعاً به خوشبختی می انجامد، خوب کنجکاوی دارد. یعنی ارزشش را دارد کدام ممکن است برای حضور در این هدف بدون در نظر گرفتن در توان داریم انجام دهیم. مصلحت دقیق انسان حقیقتی است کدام ممکن است وسیله ای برای حضور در سعادت ابدی است. با این حال همه {افرادی که} به معاد اعتقاد ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معاد اعتقاد دارند، در همه زمان ها آن را به یاد نمی آورند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام کارهای شخصی را به خاطر سعادت ابدی انجام نمی دهند; یعنی عوام هم نیازها مادی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم دنیوی.

چون آن است قرآن می فرماید: «خواهید کرد مسکن دنیا را ترجیح می دهید». اجتناب کرده اند این رو، فایده گرایی در رفتار اشخاص حقیقی نامشروع معنای عمومی تری پیدا می تدریجی. اجتناب کرده اند این منظر، انجام هر کاری کدام ممکن است وسیله ای برای حضور در هدف باشد، صحیح است. خواه این هدف سعادت دقیق باشد هر دو این سعادت دنیوی.

انسان ها معمولاً جستجو در خوشبختی {در این} دنیا هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر چیزی کدام ممکن است دنیا را شاد می تدریجی آن را صحیح می دانند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون نیازها متفاوتی موجود است قابل دستیابی است خوب عامل برای خوب نفر مناسب باشد با این حال برای یکی دیگر مناسب نباشد. پس ما خوب مصلحت دقیق داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این شبیه به چیزی است کدام ممکن است انسان را به سعادت ابدی (قرب الی الله) می رساند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور گسترده چون مردمان معمولاً نیازها دنیوی دارند، هرکس برای حضور در هدف شخصی آنچه را کدام ممکن است خواستن دارد انجام دهد، برای او مصلحت تبدیل می شود. مثلا به شخص خاص کدام ممکن است هدفش کلاه گذاشتن روی اوج دیگران است ممکن است مفید باشد!

برخی اجتناب کرده اند افعال کاربرد متوسطی دارند. مثلاً {کسی که} برای پیشرفت تحصیلی به تبعید {می رود}، به معنای واقعی کلمه هستند این بازدید برای او درآمد متوسطی دارد. جاری اگر دنیا شدن مقدمه وصول به آن است سعادت ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رضایت خداوند باشد، ممکن است به مصلحت دقیق برسد، وگرنه اگر هدف عالم شدن باشد، مصداق اجتناب کرده اند انگشت دادن این دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان است. پس اجتناب کرده اند این.
یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند کاربردهای این ابزار، محل تلاقی ۲ دیفتونگ است. معمولاً خوب حدس و گمان مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزاره تولید دیگری دارای مزایا را انتخاب کنید و انتخاب کنید معایب عکس است. در همین جا افرادی که سودمند هستند این ۲ را همراه خود هم ارزیابی می کنند به همان اندازه ببینند {کدام یک} سودمندتر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {کدام یک} زودتر به آنها می رسد. در این چیزها اجتناب کرده اند اصطلاح «فایده گرایی» استفاده تبدیل می شود.

تعهد همراه خود بهره عمومی

فایده گرایی گاهی خوب کنجکاوی خصوصی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی خوب منفعت اجتماعی. این اصول خداوند متعال است کدام ممکن است به نفع عوام است. اجتناب کرده اند جمله مهمترین آنها: «امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر». این واقعیتی است کدام ممکن است مطابق همراه خود فطرت انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد تایید همه ادیان است. آنقدر در قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید روایات پیامبر بر این موضوع تاکید شده است کدام ممکن است مردمان واقعاً ناراحت می شوند. اولین بار برای یاران جهادی دفاعی: میسان لیلزین کوگلون خوب زاملا را مدیریت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا علی علی علی علی نشیم است … سلام جامو جامو، جامو، سرو، سرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارو هورورو، سروا را انتخاب کنید و انتخاب کنید منووا فاصله هایی هستند کدام ممکن است در آن ها او هست. ۵خداوند کسانی را برمی‌گزیند کدام ممکن است اگر قوت یافتند نماز را اول وقت بخوانند. سپس زکات می دهند. سپس امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر می کنند.

سؤالی در افکار متنوع اجتناب کرده اند ما موجود است کدام ممکن است پاسخ آن برای ما روشن نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن اینجا است کدام ممکن است همراه خود تأکید قرآن بر خیر، چرا این تعهد در محله ما چندان عالی نیست؟ چقدر اجتناب کرده اند صبح به همان اندازه ساعت شب امر به معروف می کنیم هر دو تعدادی از نفر را می بینیم کدام ممکن است معروف را مدیریت می کنند؟ خواه یا نه قبول نداریم کدام ممکن است این فریضه اجتناب کرده اند ضروریات دین است؟ چرا مردمان اجتناب کرده اند کسی می پرسند کدام ممکن است خواه یا نه تمایل دارد این تعهد را انجام دهد؟ مگر ما مسلمان نیستیم؟ مگر ما قرآن نخوانده ایم؟

اشکال اینجاست کدام ممکن است رفتارهای اجتماعی تابعی اجتناب کرده اند سنت تحت سلطه بر محله است. برای هر شخص خاص در هر محله ای ساده نیست کدام ممکن است هر طور کدام ممکن است صلاح از آن آگاه است انجام دهد. اشخاص حقیقی فوق العاده متشخص می توانند دوست ندارم آب شنا کنند، صحبت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنویسند هر دو دوست ندارم ایده ها نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت محله قدمی بردارند. چنین افرادی بیشتر اوقات به جنون متهم می شوند. همه انبیا هم همینطور. برای انجام کاری کدام ممکن است مردمان دوست ندارند، نیاز زیادی مورد نیاز است. این دلیل است است کدام ممکن است می گویند: اشخاص حقیقی خوب محله تحمل تأثیر سنت تحت سلطه بر محله هستند. در واقع وضعیت روحی ما نیز تحمل تأثیر نظام ارزشی تحت سلطه بر محله است.

تأثیر می گذارد متعفن سنت غرب

جاری پرس و جو اینجاست کدام ممکن است چرا نظام ارزشی در محله ما این گونه شده است؟ چرا مردمان امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر را دوست ندارند؟ پاسخ این پرس و جو اینجا است کدام ممکن است سنت ما متاثر اجتناب کرده اند سنت الحادی غرب است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ما خوب سنت صرفاً اسلامی نیست. امروزه در غرب همه خوب ارزش‌ها زیر پرس و جو گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکاتب ذهنی در فلسفه اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب ارزش‌ها موجود است کدام ممکن است گوش دادن به آن‌ها باعث سوال کردن می‌شود.

فیلسوفان celeb معتقدند: «این چیزهایی کدام ممکن است ما خوشایند می دانیم، معادل عدالت، مهربانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید … اینها اخلاق نقطه ضعف است؛ با این حال در واقعیت اساس خوب ارزش ها مقاوم است، بدون در نظر گرفتن تا حد زیادی بتوانیم آنها را اجرا کنیم، بیشتر است. {چه کسی} آگاه است کدام ممکن است باید مهربان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دیگران خدمت کرد! آخر یکی اجتناب کرده اند معروف ترین مکاتب اخلاقی معتقد است کدام ممکن است «همه خوب ارزش ها قراردادی هستند.

هر وقت ملتی همراه خود چیزی موافقت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: خوشایند است. مواقع تولید دیگری، مکان هایی موجود است کدام ممکن است این مثال ناسالم تبدیل می شود. هیچ معیار مشخصی برای خیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شر {وجود ندارد}. آن یک است موضوع قراردادی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مرور زمان اصلاح خواهد کرد. پس نباید خیلی محدود شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: آنچه را کدام ممکن است مردمان ناسالم می‌دانند، در همه زمان ها باید انصراف کرد. “چون شاید فردا سبک باشد!”

مقبول ترین خوب ارزش همانطور که صحبت می کنیم در دنیای غرب «آزادی» است. می گویند آزادی یعنی هر کس هر کاری تمایل دارد بکند. این بالاترین خوب ارزش است. تنها خوب استثنا موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن عدم مزاحمت برای آزادی دیگران است، همین! بر این مقدمه، کنجکاوی مندان متنوع به فلسفه های اخلاقی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی در دانشکده های غرب ساخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریس شدند. اجتناب کرده اند این رو خوب فلسفه سیاسی برای طرح کلی تعهد مقامات تحمیل شد کدام ممکن است می گوید: «مقامات تعهد دارد اجتناب کرده اند تجاوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی جلوگیری تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعهد عکس ندارد. پلیس ساده روزی باید مداخله تدریجی کدام ممکن است جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال مردمان در معرض خطر باشد. با این حال مردمان اجتناب کرده اند انجام کار عکس بدشان نمی آید. آنها نیاز دارند این کار را در ملاء عام انجام دهند، ویژه به ویژه در روزهای تعطیل!

موج این سنت اجتناب کرده اند طریق رادیو، تلویزیون، جامعه های تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای، روزنامه ها، مقاله ها، بازدیدها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش به ما رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواه ناخواه کم کم بر ما تأثیر گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار به جایی رسیده است کدام ممکن است آنچه ما تقاضا می کنیم معروف ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالاترین. می دانیم کدام ممکن است خوب ارزش ها زشت ترین مسائل محسوب تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افرادی که می خواهند این تعهد را انجام دهند آگاه تبدیل می شود: “آزادی بالاترین خوب ارزش است، خواه یا نه می خواهید در آزادی دیگران دخالت کنید؟” این سنت تحت سلطه است. وقتی اجتناب کرده اند طریق رسانه‌های مختلف به ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله ما سرایت می‌تدریجی، در دانشگاه کتاب ما به نظر می رسد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مدرسه‌های ما تدریس می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط اساتید توجیه می‌شود، خواه یا نه پیش بینی دارید نتیجه‌اش همراه خود چیزی کدام ممکن است هست منحصر به فرد باشد؟

با این حال تعهد

را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرس و جو تولید دیگری اینکه تعهد مسلمانان {در این} شرایط چیست؟ خواه یا نه امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر بر گروه خاصی پروژه است هر دو پروژه عام؟ همه می دانیم کدام ممکن است این فریضه، تعهد مشترک نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزه است. با این حال مکان هایی کدام ممکن است در نظر گرفته می شود در نتیجه نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی تبدیل می شود باید مجاز باشند. اجتناب کرده اند قدیم الایام مخلوط کردن خاصی اجتناب کرده اند این چیزها تعیین شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرم محافظت به آنها اختصاص گرفت به همان اندازه شناخته شوند. در بازتاب به این اشخاص حقیقی حسابدار می گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به این مسائل امتیازات حسابی می گفتند. آخر {در این} دوران اخیر بحث نیروی انتظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس در همه کشورهای دنیا مطرح را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای آن تصمیم گیری پروژه شده است.

تعهد پلیس اسلامی

پرس و جو تولید دیگری اینجا است کدام ممکن است خواه یا نه وظایف پلیس در نظام اسلامی همراه خود وظایفی کدام ممکن است نظام کفر برای پلیس تصمیم گیری می تدریجی یکی است هر دو منحصر به فرد؟ برخی می گویند: «پلیس نباید علاوه بر این جنایت گروه یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامنی وارد کار عکس شود».

در امتیازات خصوصی ساده باید کار زیبایی شناختی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار ربطی به نیروی انتظامی ندارد! این شبیه به دیدگاه سنت غربی است کدام ممکن است می گوید: تعهد پلیس ساده محافظت ایمنی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس {نمی تواند} در هیچ کاری کدام ممکن است ربطی به ایمنی ندارد دخالت تدریجی! یعنی آزادی مردمان به همان اندازه حد امکان محافظت شود. در واقع موضوع معروف که نخواهد شد کدام ممکن است غیر مسلمانان هر دو غربی ها اصلا قبول ندارند. برای خودشان هم مشهور دارند.

آنها به برخی مسائل معادل آلوده نشده نگه از گرفتن جاده، رعایت اصول راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره فوق العاده اختصاص داده شده هستند. با این حال تمایز پلیس اسلامی همراه خود پلیس غربی اینجا است کدام ممکن است اجتناب کرده اند تذکر پلیس اسلامی، مصالح را انتخاب کنید و انتخاب کنید مفاسد محله اسلامی تنها امور مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی نیست. برای ما چیز خوب در مورد غیر سکولار مهمتر اجتناب کرده اند چیز خوب در مورد مادی است.

وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود: امر به به آن اشاره می شود مصلحت عوام است، این به معنای مصلحت نیست کدام ممکن است غربی ها می گویند. آنها منفعت طلبی را ساده در مادیات می بینند. اما علاوه بر این مهم‌ترین مصلحت، محافظت خوب ارزش‌های اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال احکام شرعی است. امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر برای کشتی همراه خود گناه را انتخاب کنید و انتخاب کنید انحرافات ذهنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقیدتی فوق العاده فراتر اجتناب کرده اند کشتی به معروف در امور مادی است. حواس پرتی ها سعادت ابدی انسان را به خطر می اندازد.

خواه یا نه اگر کسی بخواهد کاری تدریجی کدام ممکن است او را ابدی به جهنم بسوزاند، نباید دل ما بسوزد!؟ به همین دلیل مهمترین مصلحتی کدام ممکن است در تشریع امر به معروف را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهی اجتناب کرده اند منکر مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت، محافظت مصالح غیر سکولار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی محله است. به همین دلیل پلیس باید همراه خود هر گونه فساد کشتی تدریجی.

در محله اسلامی، فاسقان نباید مرتکب فحشاء شوند. در واقع اگر کسی در خفا مرتکب خطا شود، جاسوسی برای او جایز نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچکس حق دخالت ندارد. با این حال ارتکاب فسق نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فساد اشخاص حقیقی محله بهترین فساد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید همراه خود آن کشتی کرد. {در این} امور به همان اندازه جایی کدام ممکن است البته است رفع تبدیل می شود همه اشخاص حقیقی در قبال آن ها تعهد دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جایی کدام ممکن است احتمال برخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحت موجود است باید اشخاص حقیقی خاصی برای آن امور تصمیم گیری شود کدام ممکن است در محله امروزی به آن است پلیس می گویند. .