پیام رهبر طالبان به مناسبت عید فطررئیس طالبان در پیامی به رویداد فرارسیدن عید فطر ضمن مخالفت همراه خود مداخله آمریکا در امور خانه افغانستان اظهار داشت کدام ممکن است هیئت حاکمه به کسی اجازه تحمیل ناامنی را نمی‌دهد.