پُر و خالی+فیلم


تابناک کهگیلویه و بویراحمد؛ این فیلم کوتاه که در راستای «پروژه پَرش» و کشف و رشد استعداد دانش آموزان لنده همراه با مهارت آموزی آنان تهیه شده، از ظرفیت چهار معلم عزیز شهرستان و ۱۶ دانش آموز استفاده شده است.
دانش آموزان این فیلم کوتاه پس از تبلیغات اولیه، با برگزاری چند جلسه آزمون شناسایی و سپس آموزش بازیگری، از میان حدود ۵۰ دانش آموز متقاضی انتخاب شده اند.

جمعیت فرهنگیان جوان شهرستان لنده در یک سال گذشته پروژه های رسانه ای و هنری دیگری را نیز با همین تجهیزات اولیه و ساده انجام داده که هدف از این کار را قدرت اثرگذاری هنر و رسانه و در راستای بسترسازی و کمک به کشف استعدادهای کودکان و نوجوانان شهرستان دانسته است.

عوامل فیلم کوتاه «پُر و خالی» به شرح زیر میباشند:
تهیه کننده: یاسین قاسمی
فیلمردار: رامین صادقی آبرزگه
صدا و تدوین: محمد صادقی آبرزگه
کارگردان: سید یاسرخالقی
نویسنده فیلمنامه: عابد اسکندری
پشتیبانی: محمد قاسمی، احسان شهبازی، کمال هاشمی