پورتو: الطارمی با سه حمله نژادپرستانه پاسخ داد – قدس آنلاین | ایستگاه خبریاوگوگو در گزارشی مختصر اجتناب کرده اند پاسخ کارکنان فوتبال پورتو در خبرنامه الکترونیکی خانه تجهیزات گلف به توهین اسپورتینگ به «مهدی طارمی» خبر داد.

به گزارش قدس اینترنت، نشریه اوگوگو {در این} گزارش نوشت: چون آن است می دانیم «تیتو آرانتس فونتس» پس اجتناب کرده اند پیروزی پورتو مقابل گیمار کوهس، مطلبی را در مکان تجهیزات گلف اسپورتینگ چاپ شده کرد کدام ممکن است در آن پنالتی های طارمی عالی ترین بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی طارمی از نزدیک. توهین شده .

با این حال مقاله او توهین نژادی به ایرانیان تلقی شد. «دراگ دیاریو» اجتناب کرده اند اف سی پورتو نیوز با بیرون خطاب مستقیم به تیتو آرندز در پاسخ به این پرونده نوشت: ترمی، منصفانه شخص ایرانی شناخته شده به عنوان منصفانه انسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه ورزشکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این مبتلا حداقل منصفانه حمله شرم آور نژادپرستانه. فونتس، “پاسخ تفریحی مقابل پورتیموننسه را برگردانید: در پیروزی ۷-۰ پورتو هت تریک کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقدان را در دهانش گیر کرد.”

تأمین: ارنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/