پودر پروتئین آب پنیر حیوانات VS: تغذیه


من زیر یک سنگ زندگی می کردم و نمی دانستم که پودرهای پروتئینی (غیر از گیاهان) وجود دارد که پروتئین آب پنیر نیستند. دوستم به تازگی برنامه تمرینی و تغذیه ای جدیدی را آغاز کرده و یک پودر پروتئین حیوانی خرید که می گوید از پروتئین ماهی آزاد ، پروتئین نخود ، پروتئین برنج ، پروتئین مرغ و غیره استفاده می کند (در صورت نیاز می توانم مارک را در نظرات نام ببرم). آیا این نوع پودر پروتئین بهتر از پودر پروتئین آب پنیر ساده است؟ شاید برخی از مزایا و معایب؟

دیدگاهتان را بنویسید