پلیس فروشندگان مواد مخدر را تحت تاثیر قرار داد/ نزدیک به ۱۸۰ کیلوگرم مواد مخدر مختلف را کشف کرد


را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانده انتظامی استان اجتناب کرده اند اجرای قالب های پلیسی در هفته قبلی همراه خود فروشندگان داروها مخدر خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: {در این} عملیات ها حدود ۱۸۰ کیلوگرم بسیاری از داروها مخدر اختراع شد.

به گزارش خوزنیوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند پایگاه خبری پلیس، سردار «سید محمد صالحی» همراه خود ادعا این خبر ذکر شد: در راستای اجرای قالب های پاکسازی عوامل آلوده، مدیریت محورهای مواصلاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقابله همراه خود سوداگران نابودی پلیس نبرد همراه خود داروها مخدر در هفته قبلی. ۴۳ مرحله اجتناب کرده اند این سیستم عملیاتی در فرمان انجام شده است.

وی افزود: پلیس همراه خود امتحان شده در یک روز واحد زمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات تخصصی ۱۰۸ نفر اجتناب کرده اند عناصر کلیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرده کالا را علاوه بر این ۸۵ معتاد متجاهر دستگیر کرده است.

فرمانده انتظامی استان خوزستان دقیق کرد: {در این} اتصال ۴ خودرو توقیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} عملیات ها ۱۷۸ کیلوگرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۸ خوب و دنج بسیاری از داروها مخدر ایجاد شد.

سردار صالحی همراه خود ردیابی به ارجاع متهم به مراجع قضایی ذکر شد: پلیس همراه خود عناصر مخرب نظم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی، قاچاقچیان، اشرار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوداگران اموات قاطعانه برخورد کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه تردد به آنها را نخواهد داد.