پرشانیوز » شعار «زن، زندگی، آزادی» را هم قبول داریم.


حیف ما | آیت الله جوادی آملی تاکید کرد: ما شعار «زن، زندگی، آزادی» را هم قبول داریم. اما دو مورد است که اساس کار بوده و فراموش شده است. اگر این دو اصل روشن شد، چه کسی ما را آفرید؟ پس کجا بریم؟ آیا پوسیده می شویم یا از پوست خارج می شویم؟ همه جمعیت بالاخره می خوابند و مرگ یکی از مهم ترین عوامل تربیتی است که این جمعیت را به خواب می برد. آیت الله جوادی آملی در خاتمه جلسه روز گذشته خود در علوم قرآن گفت: دو چیز اساس کار بود و ایشان فراموش کردند: اول اینکه این همه هویت را کی به من داده است؟ دوم اینکه بمیرم و بپوسم یا از پوست بیرون بیایم؟! اکنون، مشکل بزرگ بشریت کنونی، روند مرگ است، و همین امر در مورد این نسل گذشته نیز صادق است. بله، «زن»، «زندگی»، «آزادی» و یک مرد هم هست و همه اینها جای خود دارند، اما بالاخره این اصل هم هست: آیا انسان تجزیه می شود یا از پوست بیرون می آید؟ بشریت امروز غافل است! و افزود: اگر من نبودم و شخص دیگری به من هویت می داد، به من مأموریت می داد و باید به دستور او عمل کنم! اگه میخوای وسیله ای مثل یخچال یا هر وسیله دیگه ای بخری دفترچه راهنما همراهش هست، آیا اینطور نیست که به ما انسانها راهنمای استفاده از آن را داده اند؟! چطور از این سر استفاده می کنید؟! چگونه از این چشم استفاده می کنید؟! چگونه از این دست استفاده می کنید؟! چه بخوریم و چه نخوریم؟! حجت ما این قرآن است. مردم این را فراموش کرده اند!