پرسه زدن دانش آموزان روستای «کاراخرز»! / تحصیلات: ما پشتکار داریم


به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، امروز یک ماه از بازگشایی مدارس می گذرد اما می بینیم دانش آموزان روستای «قره خریز» بخشداری یازینرودخانه خدابند با حضور دانش آموزان و مدارس بدون معلم و مردد.

به گفته اهالی روستای کرخرز، مدرسه ۹ کلاسه این روستا ۶۰ دانش آموز مقطع ابتدایی و ۲۲ دانش آموز دبیرستانی دارد و این ۲۲ دانش آموز باید برای تحصیل به روستای همجوار خود در فاصله ۱۰ کیلومتری بروند. آنجا اما والدین و دانش آموزان این روستا راضی به ادامه تحصیل در روستای دیگری نیستند.

دانش آموزان این روستا می خواهند بدانند چرا معلم در مدرسه خود غیبت می کند.

ما استقامت می کنیم
وهاب ادبی معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت:ما میرویم وی در این خصوص به خبرنگار فارس در زنجان گفت: برای دانش آموزان مقطع ابتدایی روستای قرهخرز معلم در کلاس درس حضور دارد و کلاس تا این سطح باز است و برای مقطع ابتدایی مشکلی برای معلم وجود ندارد. از این روستا

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان در خصوص تعیین تکلیف دانش آموزان دوره اول متوسطه گفت: از سال ۱۳۹۵ دانش آموزان دوره اول متوسطه این روستا به روستای همجوار روستای قیاس کندی می روند. دانش آموزان دختر به دوره اول متوسطه دوم زهرا زرین رود می روند.

ادبی تصریح کرد: امسال با دو موضوع مربوط به مدرسه روستای قره کهریز مواجه هستیم که در سال ۱۳۹۵ مدرسه روستای قره کهریز به دلیل تعداد کم دانش آموزان این دوره و کمبود دانش آموز در آن به طور کامل منحل شد. عقبه از سوی دیگر امسال و بر اساس بخشنامه وزارت کشور مدارس مختلط در مقطع متوسطه اول در روستاها ممنوع است.

وی در خصوص مدرسه روستای کندی که دانش آموزان سال اول متوسطه روستای کرخرز برای ادامه تحصیل در آن روستا مقاومت می کنند، گفت: روستای کندی در مرکز قرار دارد و جدا از پوشش دانش آموزان، دانش آموزان ۶ روستای دیگر را نیز تحت پوشش قرار می دهد. .

معاون مدیرکل آموزش و پرورش استانداری زنجان حداقل کلاس برای مقطع متوسطه اول را ۱۲ دانش آموز و در روستای قره کهریز ۷ دانش آموز تشریح کرد و افزود: با توجه به بازدید میدانی همکاران انجام شده است. به این روستا پیشنهاد شد که در روستای کندی ادامه تحصیل دهند، اما دانش آموزان و والدین علیرغم ارائه خدمات مدارس از سوی وزارت آموزش و پرورش تمایلی نشان ندادند.

ادبی در خاتمه درباره آخرین مورد تحصیلی دانش آموزان این روستا گفت: طبق هماهنگی های انجام شده با آموزش و پرورش حوزه جاده بیسین این دانش آموز به مدرسه مقدماتی جاده بیسین پیوست که متأسفانه این اتفاق تکرار نشد اما ما هستیم. پیگیری این موضوع برای حل و فصل مناسب و مطابق قانون و مقررات.
پایانپیام / ۷۳۰۲۱
این مقاله را به صفحه اول پیشنهاد دهید