پرداخت مستمری فروردین ماه مشتری با افزایش ۲۰ درصدی فردا شب – قدس آنلاین | ایستگاه خبریرئیس کمیته کاهش اظهار داشت: مستمری فروردین ماه مددجویان فردا ساعت شب همراه خود افزایش ۲۰ درصدی در نظر گرفتن سرپرستان خانواده واریز تبدیل می شود.

به گزارش قدس وب مبتنی بر به نقل اجتناب کرده اند پایگاه {اطلاع رسانی} کمیته کاهش، سید مرتضی بختیاری افزود: مستمری فروردین ماه مشتریان فردا ساعت شب همراه خود اعداد جدید در نظر گرفتن سرپرستان خانوارهای مورد تایید واریز تبدیل می شود.

رئیس کمیته کاهش همراه خود ردیابی به اینکه مستمری مددجویان امسال برای خانوار های مجرد ۴۲۰ هزار تومان، ۲ نفره ۶۰۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نفره ۸۴۰ هزار تومان است.

وی اظهار داشت: مستمری مشتریان نیز برای خانوارهای ۴ نفره منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۰ هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خانوارهای ۵ نفره به بالا منصفانه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۲۰ هزار تومان تیز کردن تبدیل می شود.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/