پایگاه خبری تحلیلی رگها – شرط مهم پرداخت سود سهام عدالت


گذشته تاریخی تخلیه: ۱۴:۰۴ – ۱۴۰۰ دوشنبه ۱۸ فوریه

کد خبر: ۲۰۹۷۹۹
بازدید: ۵۶


مدیرعامل نمایندگی سپرده گذاری مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسویه اوراق بهادار (سمات) اجتناب کرده اند الزام به تیز کردن درآمد سهامداران به فرآیند غیرمستقیم سهام عدالت خبر داد.
به گزارش چریان نیوز به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار را انتخاب کنید و انتخاب کنید صندوق های تسویه، «محمد باغستانی» کسب اطلاعات در مورد تیز کردن درآمد راستگو سال پولی منتهی به ۲۹ اسفند ۹۶ اظهار داشت: تصرف سهام استان ها. . کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارها در روز اول اسفند ۱۴۰۰ خواهند بود.

وی افزود: به همین دلیل سهامداران غیرمستقیم سهام عدالت کدام ممکن است قصد اخذ درآمد سهام را دارند، آنها نیاز دارند سهام قضایی شخصی را به همان اندازه روز اول اسفندماه سال جاری در کارنامه شخصی نگه دارند.

الباغستانی خاطرنشان کرد: بر مقدمه مصوبه جدیدترین شورای برتر بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار، درآمد سهامداران العدل به همان اندازه نوک اسفندماه سال جاری اجتناب کرده اند طریق نمایندگی سپرده گذاری مرکزی به صورت تدریجی تیز کردن تبدیل می شود.

مدیرعامل صمت افزود: نمایندگی سپرده گذاری مرکزی زیرساخت های مورد نیاز را برای کنار هم قرار دادن سازی شرایط تیز کردن درآمد سهامداران به همان اندازه نوک سال جاری پیشنهادات.

سید احسان خاندوزی وزیر امور مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارایی هفته قبلی ادعا کرد: مجامع اصلی نمایندگی ها در نیمه اول سال برگزار شد با این حال باقی مانده است درآمد سهام عدالت به طور مستقیم هر دو غیرمستقیم به سهامداران تیز کردن نشده است. به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند نوک اسفندماه سال جاری، درآمد یکساله حقوق صاحبان سهام به کلیه سهامداران این سهام تیز کردن تبدیل می شود.

وی تاکید کرد: تخصیص سهام برای سهامدارانی کدام ممکن است خوب میلیون تومان سهام دارند نزدیک به حداقل یک میلیون تومان است، با این حال حدود ۵۵۰ هزار تومان به صاحبان ۵۳۰ هزار تومان سهام تیز کردن تبدیل می شود.