وی در دوران ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی فیلمی ندید + فیلمفیلمی لذت‌بخش و دیده نشده اجتناب کرده اند لحظات مختصر خلوت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دوران ریاست‌جمهوری، او را نماد می‌دهد کدام ممکن است در حین کار همراه خود کامپیوتر و پیگیری اطلاعات خانه و خارجی به زبان ترکی به ترانه گوش می‌دهد.