ولی خراسان رضوی: مهاجم تحت تاثیر تحریکات جریانات تکفیری به ۳ دانشجو حمله کرد/ ترور نقشه قبلی بود – قدس آنلاین | ایستگاه خبریولی خراسان رضوی همراه خود ردیابی به حادثه حرم رضوی ذکر شد: در تجزیه و تحلیل های اولین خاص شد متجاوز خرس تاثیر القائات پوچی جهانی و جریان های تکفیری بازو به این اقدام زده است.

به گزارش قدس تحت وب، یعقوب علی نزاری استاندار خراسان رضوی ذکر شد: متاسفانه خوب اطلاعات آموز شهید و دو اطلاعات آموز تولید دیگری به بیمارستان منتقل شدند.

ولی خراسان رضوی افزود: در تجزیه و تحلیل های اولین خاص شد متجاوز متجاوز خرس تاثیر القائات پوچی جهانی و جریان های تکفیری بازو به این اقدام زده است.

وی همراه خود دقیق اینکه جاری دو مجروح تولید دیگری خوشایند است، تصریح کرد: ضارب به آموزش داده شده است مسئولان امنیتی دارای ایده ها تکفیری و پوچی جهانی بوده و این است مشخص است و به نظر می رسد مانند است باید همراه خود ملاحظه به ایده ها و اعمال شخصی اقدام تدریجی. همراه خود این سیستم ریزی اجتناب کرده اند در گذشته.” او این کار را کرد، با این حال خاص نیست کدام ممکن است خواه یا نه اجزا پایین صحنه به او کمک کرده است هر دو خیر.

ولی خراسان رضوی همراه خود دقیق اینکه این پرونده در جاری معامله با است، شکسته نشده داد: دستگیری متهمان در صحنه تصادف. با این حال در جاری حاضر دانش عکس ندارم.

وی در {پاسخ به} سوالی دانستن درباره سلاح متجاوز ذکر شد: سلاح خنک دفن شد و به این انجمن اسلحه به حرم معرفی شده است شد.

تأمین: تسنیم

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/