وعده نخست وزیر انگلیس به اوکراین تسلیحات بیشتر – قدس آنلاین | ایستگاه خبرینخست وزیر بریتانیا در سخنرانی در کنوانسیون محافظه‌کاران اسکاتلند قول داد کدام ممکن است «برای تجویز خانه برای اقتصاد ولادیمیر پوتین» اقدامات بیشتری انجام دهد.

به گزارش قدس اینترنت، بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس در ادعا ای تاکید کرد کدام ممکن است کشورش و متحدانش «گام های بیشتری برای کشتی تسلیحات دفاعی به دوستان اوکراینی ما برای کمک اصولاً به آنها در مقابله همراه خود بمباران روسیه برمی دارند».

بوریس جانسون در کنوانسیون محافظه‌کاران اسکاتلند در آبردین اسکاتلند اظهار داشت: «ما اصولاً امتحان شده خواهیم کرد به همان اندازه خانه را برای اقتصاد ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه محدود کنیم و {هر روز} کشتار {و رفتار} غیرانسانی همراه خود ماشین جنگی پوتین یکپارچه دارد.» جهان تصمیم گرفت است برای این کار اصولاً انجام دهد.

جانسون اظهار داشت: ممکن است بیش اجتناب کرده اند هر بار عکس راضی شده ام کدام ممکن است پوتین شکست خواهد خورد.

وی اظهار داشت: پوتین در بازی کردن فاجعه بار شخصی در اوکراین شکست خواهد خورد از او قهرمانی و وقف اوکراینی ها برای نبرد را از نزدیک کف دست کم گرفته است، وحدت غرب را کف دست کم گرفته و سازمانی مشتاقانه افراد اوکراین به کمک را کف دست کم گرفته است.

نخست وزیر بریتانیا همراه خود تاکید بر اینکه ۱۴۷۰۰۰ نفر و خانوار {در سراسر} بریتانیا برای نمایندگی در چالش میزبانی اجتناب کرده اند اوکراینی های فراری اجتناب کرده اند کشورشان تقاضا داده اند، اظهار داشت: “آبردین شایر به همان اندازه کنون بیشترین مشارکت را داشته است.”

جانسون اظهار داشت: «با این حال اکنون کارهای بیشتری می‌توانیم انجام دهیم و راه مهمی موجود است کدام ممکن است می‌توانیم به جهان کمک کنیم در برابر این پوتین بایستد». این برای رهایی اجتناب کرده اند وابستگی به نفت و بنزین در یک واحد امتحان شده غول پیکر سراسری است.

جانسون دانستن درباره دومین هدایت برای همه پرسی استقلال کدام ممکن است توسط نیکولا استورجن، نخست وزیر اسکاتلند، اختصاص داده شده شده {است تا} بالا سال ۲۰۲۳ برگزار تدریجی، اظهار داشت: اکنون زمان همه پرسی عکس نیست.

تأمین: ایسنا

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/