وضعیت وحشتناک بازار پوشاک در ایران
یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از کاهش حداقل ۷۰ درصدی فروش اینترنتی پوشاک و حدود ۵۰ درصدی فضای فروشگاهی به دلیل نابسامانی اینترنت و اختلالات اخیر خبر داد و گفت: در این مورد، بسته های حمایتی کوتاه مدت برای مشاغل باید در نظر گرفته شود.