وزیر امور خارجه از نمایشگاه صنایع هسته ای بازدید کردبه گزارش ایمن و با اشاره به دیپلماسی عمومی و اطلاعات سازمان انرژی اتمی ، حسین امیرعبداللهیان و علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه به همراه محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی بهروز کمالوندی ، نماینده رسمی و معاون وزیر در امور بین الملل ، حقوقی و پارلمانی و همچنین جمعی از مدیران این سازمان ، عصر چهارشنبه از نمایشگاه ویژه دستاوردهای صنعت هسته ای کشور در کتابخانه مرکزی سازمان انرژی اتمی بازدید کردند.

این نمایشگاه برخی از دستاوردهای سازمان انرژی اتمی در زمینه های کاربردهای تابشی ، چرخه سوخت هسته ای ، تولید آب سنگین و دوترهتولید کاپ کیک زرد ، کشاورزی هسته ای ، سانتریفیوژهای صنعتی و پزشکی ، داروهای رادیویی لیزرهای تشخیصی و درمانی ، صنعتی و پزشکی ، مجتمع سوخت ، ژئوفیزیک روی کشتی ، همجوشی هسته ای و NPP بوشهر به روش های مختلف ارائه شد.

دیدگاهتان را بنویسید