وزن کردن غذا ، پخته یا خام؟سلام به همه – من معمولاً غذای خام خود را (مانند مرغ) وزن می کنم ، اما می خواستم بدانم که آیا برای ردیابی دقیق تر ، آیا باید آن را به صورت پخته وزن کنم؟ همه شما در حال انجام چه کاری هستید و چه پیشنهادی دارید؟

ویرایش: عنوان باید “پخته” باشد

ارسال شده توسط / u / KingoftheNorth412
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید