وزارت اقتصاد: برای هر کد ملی، یارانه نان ثبت می‌شود/ با هر کارت بانکی امکان خرید نان وجود دارد
عمده یارانه‌ای که با ارز ۴۲۰۰ تومانی در ابتدای زنجیره می‌دهیم از بین می‌رود و به مصرف‌کنندگان نمی‌رسد. بنابراین یارانه را به جای ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره می‌دهیم.