ورود ۳۶۴ هزار خودرو به گیلان | سعی می کنیم گردشگران سفری امن و مطمئن داشته باشند


فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان اظهار داشت: اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی ۳۶۴ هزار تجهیزات خودرو وارد استان گیلان شده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل همراه خود ۴۷ سهم افزایش در کنار {بوده است}.

سردار عزیزاله مالکی منتسب به پایگاه دیارمیرزا در بازدید اجتناب کرده اند محور آستارا – اردبیل تصدیق شد: اجتناب کرده اند ابتدای قالب نوروزی تاکنون ۳۶۴ هزار خودرو وارد استان گیلان شده کدام ممکن است نسبت به مدت درست مثل همراه خود انبساط ۴۷ درصدی در کنار {بوده است}. .

فرمانده نیروی انتظامی استان گیلان همراه خود ردیابی به اقدامات {انجام شده} در بخش های پلیسی و ترافیکی استان اظهار داشت: تاکنون مورد خاصی در استان رصد و گزارش نشده است و امیدواریم افراد به طور قابل توجهی مسافران همراه خود پلیس همکاری کنند. و نیروهای راهداری به همان اندازه بالا نوروز ۱۴۰۱. است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه اجتناب کرده اند ابتدای اجرای قالب نوروزی تاکنون ۳ نفر در استان کشته شدند، افزود: نوروز ۱۴۰۱ مقیاس را کاهش می دهد.

سردار ملکی همراه خود خاص اینکه قالب نوروزی امسال همراه خود مانترا قوانین مداری، دوری اجتناب کرده اند خطر، بازدید و اوقات فراغت اجتناب کرده اند ۲۵ اسفند ۹۳ در اصل کار نیروی انتظامی گیلان قرار گرفته است، اظهار داشت: تمام امتحان شده همکاران ما در نیروی انتظامی است. برای افراد ویژه به ویژه مسافران {است تا} اجتناب کرده اند سفری ایمن و مشخص لذت ببرند.

مشارکت کردن