ورزش چشمابیها، عین سیات، سفت می شود! – قدس آنلاین | پاگاه خبرجینگ اوکراین تعریف جدیدی به عنوان Warsh der Arropai و Sazmanhai بین میلی و Razashi Ra Nchan Dad ارائه می دهد: با انکه سالحست دعای آنها ک چشم آبه و موی بلوند نادرند یک جمله ایرانی است و رزش مشی گداست و همین حالا دعای وارشکاران ایرانی ماهرومتهایی و جود درد است. برها گوتهایم وزیر حقوق و آمور بایدالماسی وکلای پارکهای ملی وکیل میتوانیا، میتوانند، میتوانند، میتوانند، متوارده، و آیدند، اینباره کوتاهی کرداند. در حال حاضر حق با شماست، حق با شماست، شما شرق هستید. لستان با آنکه چانس زیادی پرای شکت دادن روسیه و حضور دور جامجهانی دشت، رسانه کردی که با روسی نامیده و ساتارا این مسابقه تیم، پرچم اوکراین را توسط پازو بهترین و داها حفاظت از اشکر ازهر قاضی ورز. کاری که پره مولتای حفار جمله ای است مثل زمان من مثل یک انگام شد، همه فدراسیون و وارشامان را از هوستی پاییز میکانند، توافق که پره جودو آفتاد و تهدید وه داغ دررشته های داغ دار. اکنون زمان وزارت امور خارجه، وارزاچ، نشان دهند، در مقابل چنگ اوکراین، استانداردهای دوگانا، که هیجان‌انگیز است، و ناتوان نستند است.
مقدار آن بین ملی المبیک، فراسیون حی جهانی و تمام عنهایی کا، درند ورزاخ مدعی سیاسات گداست و صدای رادر گلو میانزند ک دخیل کردان مسائل سیاسی با روح المبیک، نشر مفتی و. مفتی مین و مفتی.
آری هومین است صراحتاً نامه مفتی میزانند. خط مشی و مشی چه فرقی دارد اما فقط به نفع زمانه که خطر جدی است و غیر از آن سیاست چه معنایی دارد و خمیر محکم است؟ ناموناش همین رافتر پا ورزاچ و ورزاچکاران روسیه در روضه ای استه نظامی بین عین کاشور و اوکراین بالا گرفت و منجر به درگیری نظامی شده آست. گالب آست که درگیری بین دو کشور قرارداد میاوود است در حالی که کشور سوم میاید وسط و میگوید با روسی بازی نمکنم حتی قسم به جام جهانی نرویم! کجاست را هیستانیها میگویند و گالپیتر ینکه لواوسکی ساتارا گلزنشان آنها در حمایت از تقاضای ناغان حسین من دوستیاش گل میکند و باباس بایرنمونیچ پاکرون خارپشت رابید ب ازاز ماه مد هام آهال نوبت مقابل تیم ملی روس بازی کنام. فوتبالیستا و هواداران روسیه منشأ مسئولیت نادراند هستند، اما آنچه در توآنیم و آنمود کنیم رشد کرده‌ایم توافقی است که با آن برخورد شده است.»
Assh my time shorter michoud ke sudiha آنها در میدان مایند و میگویند در مرحله پلو بازی روسی نامیکنیم هستند. بین یککی جایی است و آنها پدا نمشود که باگوید شاما اول پشت به عنوان Ps جمهوری خواه چک برمایاد یا نه، پس از نظر روسی حک شده توسط باکشد.
این نامه مفتی نوبر دارایی است دو چور د گئر با هوم میجنگاند; بقیه درشان گارفا و ناغان توری پوردازی هایشان گل کارادااست. زنگ زده آگر هستان با روسی بازی نکند محروم از یک میکانند ای آقاسعود به شرط شکست صلاح جمهوری چک حاضر دزدی روسی با جنایت می خوانیم و دزدی مضحک حرام است؟
به طور کامل لغو می شود. کاراکتر چون اول نامه مفتی میزانند و بازی میکانند و اینتور نست که به خاطر مردم اوکراین در حضور در جام جهانی را بزنند. راه دوم این است که میتوانند ایدئولوژی پرادازی کناند و برادرش مردم ظلم می شود و اوکراین بشند او را تمدید می کند. Inga Warzach Ain Siyasat Est. اینگا ورشاکار می خواهد مظلوم را تیتیله کند، مردم، را دشته، خفه کند، و خفه کند، در مورد یک های، که زائر، بامباران هوستند. Inga Warzshakar Bayad Parchem Marwat و Gwanmardi Ra Bala Babard and Bagweed: “Russian to Off-Border and from Bato Namidham مسابقات.”
همین الان آخر دنیاست جی که سلهستی مظلوم مردم و فلسطین و یمن و افغانستان و سوریه نیست. میگویم ما با ورشاکار رحیم صهیونیستی، مصاحبه با نامیکانیم، چون عین رحیم نمد باده ناگادی، آپارتاید، کشتر، قتل و تاجورز است. در ابتدا همه آن قنار است چه پش به عنوان ۴۰ سالا س که با آن رحیم محوص و کدکش به صورت مستقیم و نه راست درگیر جنگ هستیم یعنی زمان وارش و وارشکار آنجاست. هیچ مدرکی برای غیر رویارندری رحیم حامی پا رامه.
سخنرانی‌های ایدئولوژیک مانند لوانوفسکی، محترم و جاری، چون از وابستگی‌های مذهبی و فرقه‌ای بهره می‌برند، در مسابقات فوتبال غیرقانونی، یا در آلمان و آلمان، و مردم برلین، مونیخ، ایران، ایران و باژوان شوروشان شورگان اسلام. بی عدالتی رئالیستی خود را نشان داده.
آهاهای آنهای خ انها آنه پارتی آشستاید و نشاید برائه و زشید بریان سکونت و ایهان ها دو مسابقه مانند رب بادا و آغار خلیلی حنار دری هستان را جام جهانی برسان و گارنا محروم میشوی و وارش به عنوان تفسیر، اما چنین نیست; اینگا ورزاچ عین سیاست دارایی به قول دوستی که نوشه، آثار اوکراینی «عاشقال» مهسب میچود و آثار فلسطینی «تیله بازی» را دوست دارم.

منبع: تقویم خرداد

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/