واکسیناسیون عمومی کرونا از شهریور ماه / در حال حاضر فقط با هواپیما سفر کنید – قدس آنلاین | ایستگاه خبریوزیر بهداشت اجتناب کرده اند تحریک کردن واکسیناسیون نهایی علیه ویروس کرونا در شهریور و مهر ۱۴۰۱ در ملت خبر داد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، بهرام عین الله وزیر بهداشت ذکر شد: به همان اندازه شهریور و مهرماه {به دلیل} زیرین بودن درجه امنیت هیکل، واکسیناسیون نهایی را به صورت دوز تقویتی اکتسابی می کنیم.

وی افزود: به همان اندازه روزی کدام ممکن است این اپیدمی در ملت موجود است، باید واکسیناسیون نیز الزامی باشد.

وی ذکر شد: روزی کدام ممکن است ویروس اجتناب کرده اند حالت اپیدمی خارج شد، واکسینه کردن همه اشخاص حقیقی قابل مقایسه با آنفولانزا طرفدار نمی شود.

عین الله در خصوص بازدید زائران کربلای معلی ذکر شد: مجوز عتبه عالیات اجتناب کرده اند ایران ایرادی ندارد و {افرادی که} دو نوبت واکسن اکتسابی کرده اند می توانند به زیارت کربلا بروند.

وی تاکید کرد: پرواز کربلا در جاری حاضر به صورت اثیری انجام تبدیل می شود.

وزیر بهداشت در ادعا‌ای همراه خود دقیق اینکه موج ششم را به خوبی مدیریت کردیم، افزود: در شرایط حال اثری اجتناب کرده اند موج هفتم نیست.

تأمین: فارس

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/