واردات هر نوع اسکناس خارجی به کشور از پرداخت مالیات معاف شد – قدس آنلاین | ایستگاه خبری


به آموزش داده شده است رئیس گروه امور مالیاتی ملت، واردات اسکناس ارزی به ملت اجتناب کرده اند شمول اصول گمرکی اجرایی معاف شد.

به گزارش قدس اینترنت، داود منظور معاون وزیر اقتصاد و رئیس گروه امور مالیاتی ملت اجتناب کرده اند موافقت نهادهای قانونی ذیربط برای معافیت مالیاتی واردات فارکس اجتناب کرده اند جمله اسکناس هر دو حواله گمرکات ملت خبر داد.

به موجب این اطلاعیه، واردکننده فارکس هر مقدار اسکناس وارد ملت در صورت اظهار به گمرک اجتناب کرده اند تیز کردن مالیات معاف تبدیل می شود.

وزارت اقتصاد موظف است برای تسهیل واردات فارکس و اسکناس به ملت تدابیری متعهد شدن تنبل به همان اندازه فعالان این بخش دغدغه مالیاتی نداشته باشند.

واردات هرگونه سروی خارجی به کشور از پرداخت مالیات معاف است

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/