هر چه برجام دیرتر امضا شود، اثربخشی آن کمتر خواهد بود


حشمت الله فلاحت بیشا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم جماران گفت: من به تعادل بلندمدت در سیاست خارجی اعتقاد دارم و معتقدم که یک کشور نباید سیاست خارجی خود را وابسته به خارجی کند. چالش های سیاست قدرت ها قدرت های شرقی و غربی سابقه همدستی با ایران را دارند و از سال ۲۰۰۶ چندین بار علیه ایران رای داده اند.

وی افزود: زمانی که این قدرت ها در جهت منافع اصلی خود تبانی می کنند، اغلب منافع کشورهایی مانند ایران را زیر پا می گذارند. در کوتاه مدت، من فکر می کنم باید با مثال هایی جلو برویم، زیرا بسیاری از تحلیلگران معتقدند امضای برجام ممکن است منافع لازم را برای ایران نداشته باشد، مگر اینکه تضمین هایی ارائه شود. دلیل افزایش تمرکز بر تضمین برجام این است که بایدن به پایان دوره ریاست جمهوری خود نزدیک می شود. ترکیب جدید کنگره آمریکا نیز حداکثر ظرف سه ماه آینده تشکیل می شود و می تواند مانع اجرای برجام شود.

وی ادامه داد: ایران به حق بر ضمانت آمریکا پافشاری می کند، زیرا این آقای ترامپ بود که در مرحله اجرا برجام را لغو کرد. از طرفی آمریکایی ها هم اصرار دارند که تضمینی نمی دهند. برخی از دلایل این سیاست ممکن است ناشی از شرایط داخلی دولت آمریکا باشد، اما بخشی دیگر به دلیل ناتوانی دولت بایدن است.