نیروهای مسلح یمن حمایت خود از مقاومت فلسطین را تایید کردند – خبرگزاری مهر، اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی نیروهای مسلح یمن بر حمایت از مقاومت فلسطین در صورت لزوم تاکید کرد.

بر اساس این گزارش، سرتیپ یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت: تمامی نیروهای نظامی، ارتش و کمیته های مردمی همه آماده و آماده هستند تا در صورت لزوم از برادران فلسطینی حمایت کنند.

یحیی الساری تاکید کرد: نیروهای مسلح یمن آماده هرگونه دستور رهبری برای حمایت از مردم فلسطین هستند. هرگونه تجاوز به فلسطین تجاوز به یمن است.