نکونام و منصور قرن جدید را با پیروزی آغاز می کنند؟


فلز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت آبدان در هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر انگلیس به مصاف حریفان شخصی خواهند سر خورد.

هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر اجتناب کرده اند روز جمعه در حالی تحریک کردن تبدیل می شود کدام ممکن است نفت آبادان را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلز در روز اول به مصاف حریفان شخصی می توسعه. علاوه بر این ۱۸ فروردین ماه نفت مسجد سلیمان شهر ذوب آهن انجام تبدیل می شود.

منسوجات – فلز

فلز کدام ممکن است شخصی را مراقبت از لیگ قهرمانان آسیا کنار هم قرار دادن می تدریجی، در تفریحی سر خورد همین الان باید به مصاف نساجی برود. این دیدار {به دلیل} کنار هم قرار دادن نبودن ورزشگاه سراسری در ورزشگاه امام رضا (علیه السلام) مشهد برگزار تبدیل می شود. هنرجویان همین الان نکونام اگر بتوانند در تفریحی بافندگی پیروز شوند، قرن جدید را همراه خود برد تحریک کردن کنند، جزو مدعیان باشند، همراه خود انگیزه مضاعف راهی آسیا شوند. یعنی مسابقه ای کدام ممکن است در آن دریافت کرد شدن برای نیکونام اهمیت دوچندان دارد. در واقع فولادی ها مقابل حریف قدرتمندی به تماس گرفتن نساجی تفریحی می کنند، حریفی کدام ممکن است فوتبال خوبی حاضر می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه وقت روزهای سختی را برای حریفان شخصی داشته است.

استیل در تفریحی سر خورد اجتناب کرده اند ساعت ۱۷ همین الان همراه خود نساجی تفریحی می تدریجی.

نفت آبادان – سپاهان

نیروی کار العبادانی همین الان در حالی میزبان نیروی کار سپاهان است کدام ممکن است منتظر بودند آخر هواداران شخصی را در ورزشگاه ببینند، موضوع مهمی کدام ممکن است بنا به دلایلی محقق نشد. شاگردان المنصوری کدام ممکن است همراه خود وجود آغاز فصل، روز {به روز} منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر می شوند، امیدوارند همین الان شکست نیم فصل را جبران کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوادارانشان {در این} دیدار پیروز شوند. پایین برای حاضر در واقع سپاهان هم کدام ممکن است مدعی بودنش را نماد داده امیدوار است همراه خود شکست نیروی کار نفت امتیاز بیشتری کسب تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکاف او همراه خود استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرسپولیس را کم تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چشم انداز شخصی را برای کسب سهمیه محافظت تدریجی.

نفت همین الان اجتناب کرده اند ساعت ۱۸ اجتناب کرده اند آبادان پذیرای سپاهان است.