نماینده مرودشت: ورود بانوان به ورزشگاه نه غیرقانونی است و نه غیرقانونی/ مشهد باید تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.
همه دختران جلوی ورزشگاه ضد انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیگری نظام نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می خواستند اجتناب کرده اند حقوق شهروندی شخصی استفاده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسابقات فوتبال را تماشا کنند.