نماینده مجلس خبرگان رهبری: همه باید ایران اسلامی را به عنوان معجزه قرن حفظ کنیم
آیت الله رمضانی با بیان اینکه دشمن امروز سعی دارد رسانه ای طراحی کند که دستاوردهای انقلاب اسلامی را نادیده بگیرد، ادامه داد: نخبگان جامعه دستاوردهای علمی و نظامی را برای دانش آموزان تبیین کنند. نشستن ایران در دو سوی میز مذاکره علیه قدرت های جهانی، گواه قدرت نظام اسلامی است.