نقش ویژه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در گسترش ارزش های انقلاب – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، عبدین خرم در دیدار با رئیس و کارکنان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استانداری به مناسبت سالروز تاسیس این نهاد انقلابی، این مجموعه را یکی از برجسته ترین نهادها دانست. جلوه های جنبش وی با دفاع از آموزه های انقلاب اسلامی افزود: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی از جمله مظاهر آن هستند که دفاع اصلی از آموزه های انقلاب اسلامی هستند و در ارزش سیزدهم و دولت انقلابی باید وجود داشته باشد. نسبت به گذشته نسبت به مسائل حمایتی از این نهادها نگرانی کمتری داشته باشند.

وی گفت: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به ابتکار خود در طول سال با مشارکت پرشور مردم برنامه های مختلفی را با هدف پایداری، رهبری انقلاب و مقابله با توطئه های فرهنگی و هجمه های روانی دشمنان انقلاب برگزار می کند. . سخنرانی.

خرم، موضع و مخالف شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی را دلیلی بر عدم موفقیت دشمنان در فعالیت های رسانه ای شدید و فشرده علیه انقلاب و ارزش ها و مبانی نظام اسلامی برشمرد و ادامه داد: این شورا نقش سازماندهی، هماهنگی، هدایت و ایجاد انگیزه در گروهی از نهادها، نهادها و مردم و نیز استقبال خوبی از برنامه های شورا دارند.

وی با بیان اینکه نقطه قوت نظام اسلامی در ۴۳ سال گذشته حضور مردم در صحنه های مختلف بوده است، گفت: حضور مردم در برنامه های مختلف اعلام شده از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ترکیبی تعیین کننده و امیدوارکننده است. . مقامات و مردم

استاندار آذربایجان شرقی یادآور شد: دولت سیزدهم یک دولت ارزشی است و نگاه رئیس جمهور احیای شعارهای انقلاب تعریف شده توسط امام راحل و رهبری انقلاب است.

خرم بر حمایت دستگاه های اجرایی در اجرای برنامه های فرهنگی و ویژه تاکید کرد و افزود: تمامی دستگاه های استانداری باید ۳ درصد از اعتبارات خود را در راستای موضوعات فرهنگی و ویژه هزینه کنند.