نظر شما در مورد پیتا یا لافا شوارتما از نظر تغذیه سالم چیست؟ : تغذیه


من شخصاً گاهی اوقات از شوارتای خوب خوشم می آید ، اما فکر می کنم غذا کاملاً چرب و سرشار از پروتئین است.

حداقل لواش بسیار کوچکتر از لافا است ، بنابراین به هر حال ممکن است بین گزینه ها نسخه سالم تری باشد.

آیا همه فکر می کنید schwarma به طور کلی مفید است؟

دیدگاهتان را بنویسید