نسخه ای قدیمی از قرآن کریم در موزه لوورقطعه ای از قرآن کریم که یکی از قدیمی ترین نسخه های کتاب مقدس مسلمانان است در موزه لوور فرانسه به نمایش گذاشته شده است.

عقیق: قطعه ای از قرآن کریم، یکی از قدیمی ترین نسخه های کتاب مقدس مسلمانان، در موزه لوور فرانسه به نمایش گذاشته شده است.

دولت ازبکستان اعلام کرده است که موزه لوور پاریس ده‌ها اثر هنری از ازبکستان را به نمایش می‌گذارد، از جمله بخشی از قرآن کریم که قدمت آن به قرن هشتم میلادی بازمی‌گردد.

این نسخه از قرآن کریم که یکی از قدیمی ترین نسخه های کتاب مقدس مسلمانان است، قرن ها در روستای کاتا لنگر در ازبکستان نگهداری می شود.