نحوه گرفتن وام با سهام مشخص شد
وثیقه‌های بورسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیربورسی ضامن بدست آمده تسهیلات بانکی می‌شوند. معاون فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود نوآوری نمایندگی سپرده‌گذاری مرکزی دانستن درباره عمیق تکل رهن همراه خود وثیقه سهام را دلیل داد.