نبرد فالکلند و خشم آرژانتینی ها در “دست خدا”


نبرد فالکلند

مناسبت ۲۴ علیرضا نجفی: عکسی کدام ممکن است در سال ۱۹۸۲ در جریان تهاجم ارتش بریتانیا به آرژانتین به سرزمین‌های ماوراء بحری بریتانیا در اقیانوس اطلس جنوبی، اجتناب کرده اند جمله جزایر فالکلند، جورجیا جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزایر ساندویچ جنوبی گرفته شده است. مارگارت تاچر اصل حمله را صادر کرد.

روزی با اشاره به امپراتوری بریتانیا می گفتند کدام ممکن است خورشید به هیچ وجه در آن شب نمی شود، از {در سراسر} سیاره مستعمرات دارد. بریتانیا اولین ملت روی زمین بود کدام ممکن است تجاری شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی امکانات ارتش اخیر تحمیل کرد. همراه خود مدرنیزه شدن ۱۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند این نیروها، تعداد انگشت شماری هزار سرباز غیرمدرن حمام خون شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بریتانیا امکانات بی سابقه ای روی زمین داد.

در نیمه دوم قرن بیستم، شناخته شده به عنوان بخشی اجتناب کرده اند توسعه استعمار زدایی اجتناب کرده اند امکانات های ecu، اکثر مستعمرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزمین های تحمل مدیریت امپراتوری بریتانیا بی طرفانه شدند. این توسعه همراه خود بازگشت هنگ کنگ به چین در سال ۱۹۹۷ بالا کشف شد.

متعدد اجتناب کرده اند مستعمرات سابق امپراتوری پس اجتناب کرده اند استقلال به کشورهای مشترک المنافع پیوستند. با این حال بریتانیا فقط نمی‌خواست سرزمین‌های خارج اجتناب کرده اند ملت شخصی را اجتناب کرده اند کف دست بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی کدام ممکن است مارگارت تاچر در سال ۱۹۸۲ به امکانات رسید، انتخاب گرفت تصرف بریتانیا بر اقیانوس اطلس جنوبی، اجتناب کرده اند جمله جزایر فالکلند، جورجیا جنوبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساندویچ جنوبی را محافظت تنبل.

این انتخاب ناشی اجتناب کرده اند ترس اجتناب کرده اند تأثیر می گذارد چپ در آمریکای لاتین بود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری آرژانتین نیز جستجو در تصرف این مناطق بود. جزایر فالکلند در ۴۰۰ کیلومتری سواحل آرژانتین قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سال ۱۸۳۳ توسط بریتانیا اجرا می شود.درگیری فالکلند نتیجه این تسلط بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای زیبایی شناختی متعدد داشت.


تا حد زیادی بیاموزید: مارگارت تاچر; رئیس ضد کارگری در پادشاهی متحد


در ۲ آوریل ۱۹۸۲، ۹۰۰ سرباز آرژانتینی مستقر در پورت استنلی، پایتخت جزایر فالکلند، پرچم آرژانتین را برافراشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران انگلیسی را اجتناب کرده اند قلمرو ریختن کردند. در بوئنوس آیرس، این حرکت شهرت نسبی را برای رئیس جمهور لئوپولدو گیلتیری، رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رئیس ارتش به ارمغان آورد.

جنگ فالکلند بین آرژانتین و بریتانیا

مقامات دیکتاتوری آرژانتین این جزایر را در امتحان شده برای جبران شهرت اجتناب کرده اند کف دست گذشت ناشی اجتناب کرده اند فاجعه مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاسی تصرف کرد. آنها بر این ادراک بودند کدام ممکن است چون بریتانیا تولید دیگری امکانات قبلی را ندارد (در نوزده دهه هفتاد، بریتانیا متعدد اجتناب کرده اند کشتی‌های جنگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناوهای هواپیمابر غول پیکر را رها کرد، از معنی نگهداری اجتناب کرده اند آنها را نداشت)، مذاکرات سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتراضات دیپلماتیک کافی است. با این حال پاسخ بریتانیا فوق العاده بیش از حد بود. آنها ابتدا عالی رزمناو آرژانتینی را در ۲۵۰ مایلی جنوب جزایر فالکلند همراه خود عالی زیردریایی هسته ای همراه خود ۲ اژدر غرق کردند، سپس ۲ ناو هواپیمابر غول پیکر، ۳۰ ناوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رزمناو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ کشتی باری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدارکاتی را فرستادند. آنها سلاح های اتمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرهسته ای داشتند.

بریتانیا اجتناب کرده اند واگذاری تصرف جزایر خودداری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به تقاضا تاچر، نظامی بریتانیا به قلمرو لشکر کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبردی بین ۲ ملت در گرفت. حمله ها پی در پی بریتانیا به نیروی دریایی آرژانتین در نتیجه خروج این انرژی شد، در حالی کدام ممکن است خلبانان آرژانتینی در ۴ می همراه خود حق ورود به درگیری، میدان نبرد را اصلاح دادند.

عالی کشتی فوق معمول آرژانتینی ابتدا کشتی معروف انگلیسی شفیلد را همراه خود عالی موشک معروف اگزوز غرق کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۰ انگلیسی را کشت. در کل ۷۴ روز درگیری خونین، ۶۵۰ آرژانتینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حداقل ۲۵۰ انگلیسی کشته شدند. در چهاردهم ژوئیه شبیه به سال، نظامی بریتانیا رسماً در نبرد پیروز شد. با این حال انواع زیادی اجتناب کرده اند انگلیسی ها در جریان درگیری کشته شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ کشتی انگلیسی غرق شدند. اگرچه درگیری فالکلند به شکست قاطع آرژانتین منجر شد، با این حال نقطه ضعف نیروی دریایی در مخالفت با نیروی اثیری را بدیهی کرد.

{هیچ کس} پیش بینی نداشت کدام ممکن است نیروی دریایی سوم جهان کدام ممکن است روزگاری اولین امکانات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحب نیمی اجتناب کرده اند جهان بود مورد چنین ضربات کوبنده متعدد اجتناب کرده اند خلبانان نظامی آرژانتین اجتناب کرده اند جهان سوم قرار گیرد.

برای مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانوی آهنین، درگیری عالی پیروزی سیاسی بود. باند جزایر فالکلند در آن نقطه تقریباً ۲۰۰۰ نفر بود کدام ممکن است متعدد اجتناب کرده اند آنها در جریان نبرد کشته شدند. اگرچه این پیروزی در آن نقطه به نفع تاچر بود، با این حال انتقادات او به مرور در موجود در بریتانیا افزایش کشف شد، به همان اندازه جایی کدام ممکن است دیوید کامرون آن را جنایت جنگی خواند.

روزی کدام ممکن است ۲ ملت در سال ۱۹۹۰ روابط سیاسی شخصی را اجتناب کرده اند بالا گرفتند، هماهنگی کردند در زمینه شیلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکتشافات فسیلی در آب‌های قلمرو همکاری کنند، با این حال سال قبلی بر بالا صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجوزهای ماهیگیری برای اکتشاف دارایی ها هیدروکربنی اجتناب کرده اند آب‌های قلمرو اختلاف تذکر وجود داشت. بر. اجتناب کرده اند طرف بریتانیا، مناقشه بر بالا حاکمیت مجمع الجزایر، کدام ممکن است آرژانتینی ها آن را مالویناس می نامند، اجتناب کرده اند بالا گرفته شد.

اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری، آرژانتین اجتناب کرده اند ورود کشتی های بریتانیایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمریکای لاتین به جزایر فالکلند جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین امر باعث شد بریتانیا ناوشکن اخیر تری بفرستد.

پیامدهای زیبایی شناختی این درگیری نیز فوق العاده عالی بود. روزی کدام ممکن است آرژانتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیس در جام جهانی ۱۹۸۶ به مصاف یکدیگر رفتند، ورزشی ۲ نیروی کار به طور خاص سیاسی شد. تعدادی از سال در گذشته اجتناب کرده اند این مسابقه، مارگارت تاچر کف دست آهنین شخصی را روی آرژانتینی ها انداخته بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزایر فالکلند را تصرف کرده بود. اکنون شوک خردکننده عالی ملت سرکش اجتناب کرده اند استعمار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلطه عالی مقامات متجاوز شخصی را در پای گیمرها کنار هم قرار دادن انتقام تحمل مدیریت دیگو آرماندو مارادونا آرم داده است. گل معروف مارادونا در آن جام به خدا معروف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را جلوی کف دست آهنین تاچر گذاشت.