نام دیگر کنسانتره پروتئین آب پنیر چیست؟ : تغذیه


من باید از او دور بمانم زیرا او باعث ایجاد بثورات آکنه کیستیک در من می شود.

آیا همیشه در برچسب مواد تشکیل دهنده به عنوان کنسانتره پروتئین آب پنیر ذکر شده است یا باید به دنبال اصطلاحات دیگری نیز باشم؟

هر گونه کمک بسیار قدردانی خواهد شد. من نمی دانستم برای کمک به چه کسی مراجعه کنم ، و گوگل هرگز حاضر نشد.

دیدگاهتان را بنویسید