نامه السلیمی به رئیس قوه قضائیه | الدهباشی به امام توهین کرد و تبرئه شد


رئیس احترام قوه قضائیه! همراه خود آرزوی توفیق روزافزون جنابعالی در جهت آسانسور قوه قضائیه در مقیاس مختلف به طور قابل توجهی صدور آراء راضی کننده بر مقدمه شرع اسلام کدام ممکن است اخیراً در چارچوب اعمال ماده ۴۷۷ قوانین آیین دادرسی کیفری به آن است ردیابی کرده اید. لازمه محافظت شهرت وزنه های بی بدیل انقلاب اسلامی.

به گزارش پایگاه {اطلاع رسانی} دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند تسنیم، حسین دهباشی چندی پیش توئیتی توهین آمیز دانستن درباره حاجی احمد خمینی یادگار امام راحل آشکار کرد کدام ممکن است همراه خود پاسخ هواداران امام برخورد با شد.

پس اجتناب کرده اند این توییت سید حسن خمینی فرزند حاج احمد خمینی گلایه کرد با این حال اخیرا همراه خود گفتن الدهباشی خاص شد کدام ممکن است قرار منع تعقیب صادر شده است. این تصمیم سوال کردن برخی اجتناب کرده اند آماتورهای امام خمینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علمای گذشته تاریخی را برانگیخت.

در همین اتصال عباس سلیمی، سرپرست محل کار بررسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدوین گذشته تاریخی ایران نامه ای به غلامحسین محسنی اژه ای رئیس قوه قضائیه نوشت کدام ممکن است محتوای متنی درست آن به رئوس مطالب زیر است:

برادر گرامی جناب حجت الاسلام والمسلمین دریای اژه

رئیس احترام دادگستری

همراه خود سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشکر اجتناب کرده اند زحمات خوب جناب برتر در تهذیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور قوه قضائیه، نکاتی را در خصوص صدور توصیه شده برای جلوگیری اجتناب کرده اند تعقیب مشترک ایشان (آقای حسین دهباشی) مطرح نمودم.

۱- شواهدی کدام ممکن است ملایم می تنبل شاکی نفرین وی به بهانه اینکه شاکی وی را مجهول الهویه راه اندازی شد کرده به دادسرا احضار نشده است در حالی کدام ممکن است معامله با وی پس اجتناب کرده اند استعلام اجتناب کرده اند مراجع ذیصلاح به سادگی در اختیار بازپرس احترام قرار گرفته است! بدیهی است حضور شاکی در بخش بازپرسی کمک موثری به وی در روشن شدن پرونده را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال انتساب جنایت به وی کرده است از در {پاسخ به} پرس و جو بازپرس باید قصد شخصی را اجتناب کرده اند رحلت امام خمینی (ره) استنباط می تنبل. مرحوم سید احمد). “خوردن نامنظم” برای روشن شدن. ممکن است می فهمید کدام ممکن است تعقیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل اجتناب کرده اند همدست مسئولیت ذاتی قوه قضاییه است.

۲- بازپرس احترام در مقاله شخصی ذکر شد: اجتناب کرده اند طرف تولید دیگری کلیه اسنادی کدام ممکن است خاص تبدیل می شود به صورت اسکرین شات می باشد کدام ممکن است اجتناب کرده اند طریق سامانه های دیجیتال اجتناب کرده اند تذکر دیجیتالی شدن تصویر مذکور قابل ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکل می باشد. این بار اول: مشتکی عنه پس اجتناب کرده اند اعتراض از حداکثر شخصی در رسانه ها تفسیر شخصی را پس نگرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحت آن را تایید کرد، خواه یا نه استناد اجتناب کرده اند شاکی دقیق است؟! ثانیاً: چگونه بازپرس با بیرون احضار متهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر دفاعیات مبنی بر کذب بودن اطلاعات منسوب به وی، چنین دلیلی را رد می تنبل؟

۳- مشتکی عنه پس اجتناب کرده اند پاسخ از حداکثر ایده ها کلی به این توهین ناشایست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند صدور اصل، توئیت شخصی را بردن می تنبل، با این حال جای عکس نیز موجود است کدام ممکن است در صحت سندی کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن شناخته شده به عنوان هدف انتساب جرم شکایت شده است، تردید موجود است. . توسط شاکی ، نمان!

۴- رای منع تعقیب مشتمل بر اتهامات «توهین به مردمان روال» {بوده است}. مرحوم حاجی سیداحمد خمینی شناخته شده به عنوان وصی امام را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت ایران نقشی بی بدیل در دوران حکومت امام داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عمر مختصر ایشان پس اجتناب کرده اند رحلت پدر بزرگوارشان {به دلیل} سکونت ایشان بر الگوی ایشان افزود. به گونه ای کدام ممکن است تمامی شایعات ناسالم خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی در جهان خواستار امکانات. به همین دلیل استفاده اجتناب کرده اند واژه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفات با توجه به این سرمایه اجتماعی همراه خود مردمان روال خاص است.

۵- رویکرد جنابعالی در جهت آسانسور فضای بحرانی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش قابلیت نقدینگی به طور قابل توجهی {در میان} انگشت اندرکاران فوق العاده گفتن برانگیز است، با این حال نباید این پوشش سازنده را فرصتی برای کسانی دانست کدام ممکن است قصد تخریب عمدی سرمایه اجتماعی را دارند. انگیزه های مختلف

رئیس احترام قوه قضائیه! همراه خود آرزوی توفیق روزافزون جنابعالی در جهت آسانسور قوه قضائیه در مقیاس مختلف به طور قابل توجهی صدور آراء راضی کننده بر مقدمه شرع اسلام کدام ممکن است اخیراً در چارچوب اعمال ماده ۴۷۷ قوانین آیین دادرسی کیفری به آن است ردیابی کرده اید. لازمه محافظت شهرت وزنه های بی بدیل انقلاب اسلامی.

عباس سلیمی نمین
سرپرست محل کار تحقیق گذشته تاریخی ایران

مشارکت کردن