می‌توان اهداف والاتری جهت تقویت دو ملت ایران و مجارستان ترسیم کرد – قدس آنلاین | پایگاه خبریرئیس‌جمهور ذکر شد: روابط سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به انبساط ۲ ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجارستان در زمینه‌های مختلف این امکان را می‌دهد به همان اندازه نیازها والاتری جهت آسانسور پیوند دلپذیر ۲ ملت ترسیم کرد.

به گزارش قدس وب مبتنی بر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در پیام‌های به صورت جداگانه‌ای محدوده رئیس جمهور را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست وزیر جدید مجارستان را تبریک ذکر شد.

وی در پیام تبریک شخصی به خانم «کاتالین نواک» رئیس جمهور جدید مجارستان همراه خود ردیابی به اینکه روابط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبات سازنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رو به انبساط ۲ ملت در زمینه‌های مختلف این امکان را می‌دهد به همان اندازه نیازها والاتری جهت آسانسور پیوند دلپذیر ۲ ملت غول پیکر ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجارستان ترسیم کنیم، معرفی شده است است: امیدوارم همراه خود عنایت به نیاز سیاسی مشترک، ۲ ملت همچون قبلی بتوانند گام‌های اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلندتری در جهت تعمیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم مناسبات دوجانبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صلح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی بین‌المللی بردارند.

رئیس جمهور علاوه بر این در پیام تبریک شخصی به رویداد محدوده مجدد «ویکتور اوربان» شناخته شده به عنوان نخست وزیر مجارستان، همراه خود خاص اینکه آسانسور مناسبات جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری مجارستان در سال‌های فعلی، به‌ویژه اجرایی شدن توافقات حاصله در جریان کمیسیون مشترک مالی ۲ ملت در سال قبلی، افق توسعه همکاری‌های فیمابین در زمینه‌های مختلف باکلاس، مالی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین‌المللی را روشن‌تر ساخته، تصریح کرده است: امیدوارم در وسط جدید، همراه خود نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مشترک، شاهد آسانسور روابط ۲ ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحکیم دوستی ۲ ملت در راستای چیز خوب در مورد متقابل باشیم.