مکرون: روسیه ناتو را از “مرگ مغزی” بیدار می کند – قدس آنلاین | ایستگاه خبریرئیس جمهور فرانسه – کدام ممکن است در سال ۲۰۱۹ اظهار داشت ناتو دچار نابودی مغزی شده است – اظهار داشت حمله روسیه به اوکراین منصفانه “شوک {الکتریکی}” برای ناتو بود.

به نقل اجتناب کرده اند “ناتو اینسایدر”، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، به نقل اجتناب کرده اند آنلاین مکان بیزینس اینسایدر، روسیه منصفانه شوک {الکتریکی} هوشیارانه را کشتی کرد.

مکرون پیشتر در مصاحبه ای در سال ۲۰۱۹ آموزش داده شده است بود کدام ممکن است ناتو دچار “نابودی مغزی” شده است.

او در آن نقطه به اکونومیست اظهار داشت: “بی ثباتی همکار آمریکایی ما را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش فشار ها نشان می دهد که (ایده) حفاظت اروپا گام به گام در جاری جای دادن است. ممکن است اضافه می کنم کدام ممکن است ما سرانجام باید ناتو را تجزیه و تحلیل کنیم. از نظر من آنچه ما بلافاصله همراه خود نابودی مغزی ناتو سروکار داریم.”

مکرون این اظهارات را در پاسخ به تضعیف ناتو توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور وقت آمریکا دقیق کرد.

رئیس جمهور فرانسه در آن نقطه آرزو کرد استقلال دفاعی اروپا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: “واقعیت ناتو باید اجتناب کرده اند تذکر تلاش آمریکا مورد بازنگری قرار گیرد” را انتخاب کنید و انتخاب کنید اینکه پیشنهادات ترامپ همراه خود آن “منصفانه تجاری” است.

در همین جاری، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین – اخیرا را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدها – اجتناب کرده اند ناتو درخواست شده است {است تا} بر فراز این ملت قلمرو پرواز ممنوع گفتن تدریجی. درخواستی کدام ممکن است توسط آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری کشورهای غربی پذیرفته نشد.

دیروز آمریکا بار تولید دیگری تاکید کرد کدام ممکن است گفتن قلمرو پرواز ممنوع به معنای مبارزه همراه خود روسیه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید واشنگتن چنین قصدی ندارد.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/