موضوع لغو واردات خودرو از قانون بودجه ۱۴۰۱ چیست؟ / دولت اگر وزیر بخواهد می تواند واردات خودرو را آزاد کند!
بردن خودروهای استفاده اجتناب کرده اند فهرست اقلام وارداتی در بودجه ۱۴۰۱ در حالی خبرساز شد کدام ممکن است فربد زاف، کارشناس صنعت خودرو معتقد است مقامات می‌تواند واردات خودرو را آزاد تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه درآمدی را کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن محل به بازو می‌آورد پایان دادن تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را محقق تنبل. درآمد قانونی