موضع گیری در مورد حزب ملل متحد صریح تر و بی ادبانه تر از این نمی تواند باشد


روزنامه «کیهان» به موضع حزب اصلاح طلب «اتحاد ملت» در مورد اغتشاشات اخیر پاسخ داد.

شاید نمی‌توانست واضح‌تر و گستاخانه‌تر از اتحاد ملت درباره واقعیت ایجاد ناآرامی در ایران توضیح دهد: «دولت اوباما و بایدن از هرج‌ومرج در ایران حمایت کردند تا ایران را وادار کنند. برای مذاکره از طریق حداکثر فشار».

آمریکا، دشمن و مأموریتش روشن است. اما چرا برخی از حامیان اصلاح طلب در هر پروژه هرج و مرج آمریکایی-صهیونیستی بازیگران دائمی بودند؟

چرا وزیر ارشاد و معاون وزیر ارشاد در دولت اصلاحات اتاق فکر جنبش سبز را در لندن و سپس شبکه اسرائیلی- عربستانی «ایران اینترنشنال» را با کمک برخی روزنامه نگاران و سیاستمداران فراری راه اندازی کردند؟ چرا این طیف همواره ابزاری برای دشمن و ایستگاهی برای تقویت فشار خود بر ملت ایران بوده است؟!