موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش


گروه اقامت ایرنا – موزه مقدم یکی اجتناب کرده اند خانه های تاریخی پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکی اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری تهران است. این خانه اقامتگاه خاندان محمدتقی خان حسیب الملک اجتناب کرده اند افسران سوپراستار دربار قاجار {بوده است}. سپس این خانه به دکتر محسن مقدم، درک سنتی شناسی دانشکده تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریک زندگی فرانسوی وی سلما عرضه داده تبدیل می شود.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

موزه مقدم در محوطه میدان امام واقع شده است است. وقتی وارد این محل قرارگیری می شوید، اگر اجتناب کرده اند در گذشته محل قرارگیری این موزه را نمی دانید، در نظر گرفته شده نمی کنید اصلا چنین ساختمانی وجود داشته باشد. تمام ساختمان های احاطه دارای ساختار استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نسبتاً جدید هستند. با این حال همراه خود حضور در درگاه موزه همه عامل تنظیم می تدریجی. همراه خود ورود برای مقابله با اولین چیزی کدام ممکن است {در این} خانه ملاحظه خواهید کرد را به شخصی جلب می تدریجی، گودال ها، گل شمعدانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده فراوان، صحیح را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً اجتناب کرده اند رنگ های شاد مربوط به فیروزه ای، لاجوردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاسی است.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

این خانه توسط متنوع اجتناب کرده اند نویسندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان، زیباترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود قطعا ارزش آن را دارد ترین خانه جهان نامیده شده است. در طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ این خانه ایده ها ساختار ایرانی مربوط به حوض ایرانی، ویترای ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها فضای حیاط پشتی ایرانی اندیشه در مورد شده است.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

تاریخچه موزه بیت مقدم

خانه موزه مقدم یکی اجتناب کرده اند خانه های باشکوه فاصله قاجاریه است کدام ممکن است در آن نقطه در اختیار یکی اجتناب کرده اند درباریان به تماس گرفتن محمد تقی خان حسیب الملک {بوده است}. در نظر گرفتن شاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسرانش حسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید محسن، برای شکسته نشده تحصیل به اروپا رفتند. حسن در ورزش های ادبی، سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی سرزنده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سنین زیرین درگذشت. نمایشنامه معروف «جعفرخان اجتناب کرده اند فرنگ به اینجا رسید» را حاضر کرد.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

محسن برادر کوچکتر در سال ۱۳۱۵ پس اجتناب کرده اند اتمام آموزش شخصی در موضوع های به تصویر کشیدن، گذشته تاریخی آثار هنری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنتی شناسی به ایران بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود شریک زندگی فرانسوی شخصی سولما {در خانه} پدری شخصی کدام ممکن است اکنون محل موزه مقدم است اقامت می تدریجی. آثار را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیاء زیبایی شناختی.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

مقدم متنوع اجتناب کرده اند آثار ترکیبی آوری شده ارزشمند اجتناب کرده اند قبیل کاشی، بلوک های سنگی تراشیده شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید … را همراه خود الهام اجتناب کرده اند فضاهای تاریخی عادی در محل این کاخ باستانی نصب کرد. او مجموعه ای اجتناب کرده اند پارچه، قلیان، سفال، شیشه، به تصویر کشیدن، پول نقد، مهر، اسناد تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره را به صورت شخصی {در خانه} پدری شخصی نگهداری می کرد.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

وی اجتناب کرده اند بنیانگذاران کالج هنرهای زیبای دانشکده تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند اساتید عالی این دانشکده بود. او لوگوی دانشکده تهران را همراه خود الهام اجتناب کرده اند گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت ایران سنتی طراحی کرد. در سال ۱۳۵۱ زنجیاد مقدم {به دلیل} کنجکاوی فراوان به علم، گذشته تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار هنری، خانه پدری شخصی را به در کنار آثار خارق العاده گردآوری شده وقف دانشکده تهران کرد.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

درک محسن مقدم دارفانی در سال ۱۳۶۶ دار فانی را وداع اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند فوت همسرش در سال ۱۳۶۹، سرپرستی موزه مقدم مستقیماً به مدرسه تهران سپرده شد.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

خانه موزه مقدم کجاست؟

خانه موزه مقدم در احساس تاریخی پایتخت در جاده امام خمینی بعد اجتناب کرده اند جاده شیخ هادی جنب موسسه مالی ملت پلاک ۲۵۱ واقع شده است است.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

اگر نیاز دارید همراه خود مترو به موزه بروید، می توانید اجتناب کرده اند ایستگاه حسن آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشکده امام علی (ع) در جاده دوم (صدقیه-سنت زارا) بیشترین استفاده را ببرید. بین ۲ ایستگاه مترو، خانه موزه مقدم حدوداً ۵ دقیقه پیاده فضا دارد. علاوه بر این می توانید همراه خود استفاده اجتناب کرده اند اتوبوس های راه آهن پارک وی هر دو راه آهن تجریش به موزه بروید. برای این منظور در ایستگاه البرز (تقاطع جاده لیاسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امام خمینی) پیاده شوید. به سختی پرسه زدن {به سمت} شرق در جاده امام خمینی (ره) خواهید کرد را به موزه می رساند.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

ساختار موزه مقدم

ساختار ایرانی {در این} خانه همراه خود رعایت ایده ها مونتاژ حیاط پشتی ایرانی به توجه می خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گل آرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محوطه سازی {انجام شده} همراه خود استفاده اجتناب کرده اند محصولات فضای فوق العاده دلنشینی را برای مسافران پیشنهادات. در نیمه غربی این خانه بنای عربی (برج) نوسازی شده توسط درک مقدم همراه خود یکی اجتناب کرده اند دانشجویان کالج هنرهای زیبای دکتر ابوالقاسمی در سال ۱۳۴۵ نوسازی شده است. این بنا همراه خود کاشی کاری های فاصله قاجاریه در کدام ممکن است قطعاتی اجتناب کرده اند آثار هنری ایرانی به حاضر گذاشته شده است.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

در نیمه شمالی این بنا، رواقی همراه خود طاق‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ستون‌های فوق العاده انصافاً نوسازی شده کدام ممکن است همراه خود کاشی‌های دوران زند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاجار زینت شده است. در وسط این تراس حوض مرمری موجود است کدام ممکن است اجتناب کرده اند اتاق استراحت فتحعلی شاه به همین جا منتقل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب جاری اجتناب کرده اند آن به حوضی همراه خود نهر باریکی می ریزد. دکتر مقدم پس اجتناب کرده اند بازدید به اسپانیا این استخر را مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپی حوض را انتخاب کنید و انتخاب کنید فواره های موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید احاطه حیاط پشتی الحمرا (باغی به جا مانده اجتناب کرده اند اوایل فاصله اسلامی اسپانیا) مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید احاطه آن متنوع اجتناب کرده اند فواره های باستانی را همراه خود آب پاشیدند. در حوضچه.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

حیاط خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی همراه خود دیواری به تماس گرفتن دیوار مدرنیسم اجتناب کرده اند هم کنار شده است. این دیوار اجتناب کرده اند چندین ستون همراه خود طاق های کاشیکاری {تشکیل شده است}. اساس این ستون ها کنده کاری شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به ستون های کاخ چهلستون اصفهان است. این ستون ها در جریان تخریب کاخ خواهر ناصرالدین شاه به این خانه منتقل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منظره شکوه همراه خود ستون های فیروزه ای به وجود معرفی شده است است. پروفسور هوشنگ سیحون این دیوار انصافاً را طراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

در نیمه شمالی صحن اندرونی رواق شکوه متشکل اجتناب کرده اند ۴ ستون در صدر همراه خود گچبری راه راه قرار دارد. دکوراسیون این بالکن در حد امکان توسط دکتر مقدم بهزیبای {انجام شده} است. ورود به بالکن غول پیکر اجتناب کرده اند طریق ۲ راه پله مارپیچ امکان پذیر است.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

نیمه بعدی خانه حیاط خانه است کدام ممکن است توسط آقای مقدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش همراه خود الهام اجتناب کرده اند طراحی فرش ایرانی طراحی شده است. در وسط این حیاط حوض را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبنمای شکوه قرار دارد کدام ممکن است در ۴ طرف آن باغچه های گل تجهیز شده است. دکتر مقدم دیوار این حیاط را همراه خود کاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلدان قاجاری تزیین کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در وسط این دیوار، گردن بند شکوه همراه خود کاشی های آبی مناسب کرد.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

در مونتاژ خانه، شبیه نمایی اجتناب کرده اند ساختار را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای کشورهای تولید دیگری گرفته شد. مثلاً دکتر مقدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرش خوب حیاط پشتی ژاپنی در حیاط بیرونی ساختند.

موزه ارائه شده؛ یادگاری از استاد دانشگاه تهران و همسر فرانسوی اش

گذشته تاریخی بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلیط موزه مقدم

(از دو آوریل به همان اندازه ۱۲ آوریل)

قیمت بلیت برای ساکنان ۳۰ هزار تومان است

قیمت بلیط برای مسافران خارجی ۲۰۰ هزار تومان است

ساعات کار موزه حاضر دهنده

موزه ها: اجتناب کرده اند ۱۰ به همان اندازه ۱۹

محوطه حیاط پشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کافه: اجتناب کرده اند ساعت ۹ به همان اندازه ۲۰

رستوران: اجتناب کرده اند ساعت ۱۲ به همان اندازه ۱۷

بازدید در تمامی روزهای هفته علاوه بر این دوشنبه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایام سوگواری امکان پذیر است.