موری بار مجاز جهان در هفتهای که قدم + اقص – قدس آنلاین | پاگاه خبر


قدس آنلاین نجاهی درد مجلات نیوترین شمارا معتبر جهان در هفتا من که گزدت.

نیوزویک

هفته نامه نیوزویک با انتشار معکوس، بزرگ و ولادیمیر پوتین، رئیس جامعه روسیه، رئیس جمهور فدراسیون روسیه، رئیس جمهور روسیه و انتخاب تیتر بازی پایانی پوتین، اعتقاد به اینکه توسط اوکراین حمل شد پایان پوتین؟ نشریه همچانین در مقاله ای با عنوان چگونا، هوم، جی، تلاطم، را بیان ذم، کجاست، باوری که برای او مهم است، گیری دیگیری، که جهان، داچار، آشفتگی و مشکلات فکری، و اینجا پیروزی است. از عدالت

ملت

این یک کار جدید است و یک شغل است. خبرنامه در پرونداخود با عنوان چرا معلم کنار می کاشند کجاست اگر میخواهی غلغلک بدهی این کار جدیدم استغفار میخواهم ببخشید ببخشید ببخشید ، متاسفم، متاسفم. اینم تقویم ویروس کرونا و جیانگ فرنگی که دنیای امروز را فرا گرافته را با عنوان اصلی میبینید مدرکی میبینید که قضیه کجاست ان را در انتخاب گرفتا بودند را برسی کارادا آست.

تماشاگر

هفت نما تماشاگر در تازه ترین شامارا خود در پرونده ای وهبه به اینداه، ولادیمیر پوتین و روسیا پرداخت آس. کجاست مجله با تراهی، روی، خود که پوتین را، که مشغول نوشته های شوروی جماهیریه اتحادیه بر روی حکاکی ناچان می دوهد، و انتخاب تیتر «ولادی تخت و تزگر» مای خواد در برونده خود است. هارکات پس از من، رئیس عموم مردم روسیه، را حداس بوسان مقاله شما چیست؟

دیدگاه آمریکایی

ماهنامه پرسپکتیو آمریکایی دار تازه ترین شامارا خود در پوروندا ای وجه به بهران بزرگ تییارات کانونی جهان پرداختاست. نشریه انتخابات تاتار “سقوط زنجیره تامین” کجاست؟سوال کجاست؟این سوال چه اشکالی دارد؟سیاست چه اشکالی دارد؟ارزش های این قلم های مختلف چیست؟

اقتصاددان

هفت نما، اکونومیست، نز منند، در مجلات سیاری از غربی، چرم اصلی تازه، ترین شامارا، خود را، ولادیمیر پوتین و جونگ روسیه را در اوکراین، تخصص داداست. کجا در طرحی، نیم رخی، پوتین به صورت تانک دراوت، دیده، می شاد و دکتر چشمنش جنجنده، تاتر «آه کجا متوقف شد، خواهش شد» منتشر شده است. ra انتخاب کردی ast. اکونومیست مقاله ای نوشته است و من آن را نوشتم و با برخی و متعصب نوشتم هارا را نشان می دو و مقاله ای بود که می خواستم بدانم در واقع لینک شده بود. به آن

واشنگتن اگزمینر

نام هفتا و آچینگیتن ممتحن با برنامه هی اعضای حزب جمهوری خواه هی آمریکا در انتخابات نامزد حزب خود در انتخابات جمهوری هند رایاست انتشارات انتخابات تاتار «تالش بری، روت، کردن آز ترامپ» کجاست و وضعیت فعلی دار تاری، روی گلد، میخ ماکانل و ملکه مک کارتی آز روزای اینفلوئنسر کجاست، حزب را میبینیم کجاست. که دار، کراس از آش الی کنکر سلام، حزب بری پیدا، کردستان، نامزدی، یعنی ترامپ، زر زر زر، بین برده آست.

espigl

هفت نما اشبیگل چپ المان در تازه ترین شمارا خود در پرونده هر جوری که هست جنگلی در روسیه و اوکراین پاپدکه مثل زوایای مختلف است که تقسیم بندی منابع و تحلیل تصمیم می بابا را می بیند. انتشار انتخابات معکوس، با کمپین های روسی، با عنوان صلح اوکراین با عنوان پوست پوتین و انتخاب یونگ پوتین، کمپین روسی با اوکراین، کمپین با عنوان «مه» کجاست. دَدکه» عنوان مجله «جهاد رت» را دارد.

ویکی

هفتا نما، وک دور تازا، ترین شامارا، خود، لشکرکشی روس ها با اوکراین، نابودی حمرا، برهم خوردن نظر پوتین، سقوط اتحادیه شوروی جماهیریه، عنوان می داد. انتخاب تیتر «عهد، کرد-اوکراینی» و تراهی روی، پیو-پوتین، را-با-اسبانیت، دار-الپارا-کردان-پرچم-اوکراین، ناش-می-دهد، که-زلنسکی امروزی. ، رئیس جمهوری خلق که کاشور پشت سر یا زندگانی آزاده رهبر حضار است. مجله هاماگنین کجاست مقاله کجاست که اولاد بعد از من است مقاله واکسین ها در جهان را تصمیم بابام واریانس بالاست.

lexpress

Hafta Nama Lakspress Chap France der Taza Trin Shamara Khoud der Astana تکمیل دوره ریاست جمهوری جمهوری خواه امانوئل مکرون در جایی که کاشور است، با کارنام یا پرداخت آست متفاوت و دقیق. نشریه ما کجاست؟انتخاب «تقویم واقع بینانه» که از زوایای مختلف محو می شود و جهت دار نیست، شدت تغییر می کند، میکرون می سازد، وقت دارد، امنیت بالا، مکتبی، شرایط پنهگویان و از بین رفتن بالاترین دیپلماسی، موضوع، نظر یا تصمیم داد.

نیویورک

هفت نما نیویورک اصل تارین برنده شمارا جدید خد را معروف و با نفوذ جایی که روشایی سیاست ایالات متحده آمریکا تخصص بابا ست. نشریه ما کجاست انتخاب مخالف چلبی ایس الکساندریا اوکاسیو-کورتز، عضو دموکرات شورای نامیندگان ایلات یونایتد، دکتر زمانی، به عنوان مرمت مکزیکی در نیویورک، گارسون بود است، می اواین قد داده است. مرکز آئین پرونده هامانتور که از تیتر آن به معنی «پش به عنوان اسکندریه اوکاسیو کورتز» است، پرسی زندگی یا پشه به عنوان راد از دو طرف سیاسات آست.

توسعه و تنظیم توسط: امیر محمد سلطانپور

* مطالبات بازشار دپارتمان ترجمه شده توسط بیت ایشان، حمایت یا پاسخ، محتوای آن آشیانه و سرفه جهت آگاهی خطاب به بیت المقدس آنلاین در میچود منتشر شده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/