موردی عجیب از کسب و کار سودآور فروش فیلتر در ایران!
امروزه کمتر کسی است که تاثیر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را بر زندگی عموم مردم نداند و با شبکه های اجتماعی سر و کار نداشته باشد. اما مشکل اینجاست که امروزه شبکه های اجتماعی فقط یک رسانه نیستند، بلکه به گفته بسیاری از کارشناسان جزو گروه خانواده هستند و به همین دلیل طبیعی است که مردم نسبت به استفاده از این فضا حساس باشند.