مهم‌ترین فضیلت‌های امیرالمؤمنین علی(ع)حجت الاسلام علوی تهرانی مطرح کرد؛

حجت الاسلام علوی تهرانی اظهار داشت: خدا اجتناب کرده اند بنده شخصی در قرآن توصیه کرده، قرآن کتاب بی‌نظیر است، پس این توصیه، توصیه بی‌نظیر است کدام ممکن است می فرماید خداوند به علی (ع) به آسمانیان مباهات می‌تدریجی.

عقیق:حجت الاسلام سید محمدباقر علوی تهرانی کارشناس مذهبی همزمان همراه خود ایام ماه مبارک رمضان به ایراد سخنرانی صنوبر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصدیق شد: صعصعهَ‌بن‌صوهان اجتناب کرده اند حضرت امیر (ع) پرس و جو می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید ممکن است بهتر هستید هر دو آدم (ع)؟ حضرت فرمودند: وقتی آدم (ع) را در پایین مستقر کردند، گفتند تمام این جهان برای باشی علاوه بر این خوب درخت، مبادرت نمود، ولی ممکن است برای رسیدن به حداقل یک لقمه حلال اجتناب کرده اند هفتاد لقمه شبهه‌ناک اجتناب نمودم، ممکن است بهتر هستم.

وی افزود: در یکپارچه پرسید ممکن است بهتر هستید هر دو ابراهیم (ع)؟ فرمودند: وقتی آیات را به ابراهیم (ع) نماد دادند، تقاضا کرد خدایا آیات بیشتری به ممکن است نماد بدهید به همان اندازه ضمانت قلبی پیدا کنم، با این حال اگر پرده‌ها جدا برود به دانش ممکن است اضافه نمی‌شود، ممکن است بالاترم. تولید دیگری اینکه بفرمائید ممکن است بهتر هستید هر دو موسی (ع)؟ فرمودند: موسی (ع) فرعونیان را انصراف کرد چون خوب نفر را کشته بود، وقتی خدا فرمود برو آنان را انذار کن عرض کرد کدام ممکن است خوب نفر در کنار ممکن است باشد، با این حال انگشت ممکن است به خون قهرمانان مشرک مکه آغشته بود در مبارزه‌های مختلف، با این حال وقتی پیامبر به ممکن است فرمود کدام ممکن است باید قانون اساسی برائت را بر فراز مکه بخوانی، نگفتم کسی در کنار ممکن است باشد، تنها رفتم، پس ممکن است بالاترم. علاوه بر این پاسخ دهید ممکن است بهتر هستید هر دو نوح (ع)؟ فرمودند: کسب اطلاعات در مورد فرزندان نوح در سوره نوح آیه ۴۶، خدا خطاب کرد کدام ممکن است ای نوح فرزند باشی همراه خود باشی اهلیت ندارد، از او را حرکت ناشایست است، با این حال کسب اطلاعات در مورد فرزندان ممکن است به اینجا رسید حسن (ع) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حسین (ع) آقا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرور کودکان بهشت هستند، پس ممکن است بالاترم. در نهایت بفرمائید ممکن است بهتر هستید هر دو عیسی (ع)؟ فرمودند: وقتی مادر عیسی به عیسی باردار بود به اینجا رسید به طرف بیت‌المقدس، جلوی ایشان را گرفتند، گفتند برو این‌جا عبادتگاه است زایشگاه نیست، با این حال وقتی مادر ممکن است به ممکن است باردار بود گفتند موجود است، آن هم ۹ اجتناب کرده اند در کلی اما علاوه بر این اجتناب کرده اند در بی نظیر، دیوار سوراخ پیدا کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی برتر اعلی سه روز بازدید کننده خدا بود، پس ممکن است بالاترم.

علوی تهرانی همراه خود ردیابی به مزیت تولید دیگری امیرمومنان علی(ع) اظهار داشت: مزیت تولید دیگری حضرت کدام ممکن است در لیله المبیت {اتفاق افتاد}. در امشب مشرکان نتوانستند جلوی ورزش پیغمبر را بگیرند، انتخاب گرفتند به بستر پیغمبر حمله کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار را تمام کنند، پیامبر اجتناب کرده اند طریق پیک الهی اجتناب کرده اند جریان توطئه آنان مطلع شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اصل حضرت حق هجرت کردند، خوب نفر باید در بستر بخوابد به همان اندازه دشمن خیالش دستی باشد کدام ممکن است پیغمبر را تحمل تذکر دارد، حضرت امیر (ع) این خطر را به جان خریدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بستر پیامبر خوابیدند.

این کارشناس مذهبی خاص کرد: در قرآن ۲ آیه در باب کالا جان موجود است یکی اجتناب کرده اند این آیات می‌فرماید خدا اجتناب کرده اند اهل ایمان، جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالشان را می‌دانش، در برابر این بهشت؛ را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جای تولید دیگری می‌فرماید اجتناب کرده اند افراد کسی است کدام ممکن است جانش را می‌فروشد در باب خشنودی خدا. آیه ۲۰۷ سوره بقره اجتناب کرده اند مهم‌ترین مزیت‌های امیرالمؤمنین است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سخن ۴ انگیزه دارد نخست این منقبت، مزیت قرآنی است؛ خدا اجتناب کرده اند بنده شخصی در قرآن توصیه کرده، قرآن کتاب بی‌نظیر است، پس این توصیه، توصیه بی‌نظیر است، خداوند به واسطه علی (ع) به آسمانیان مباهات می‌تدریجی، معاویه بن ابی‌سفیان هشت هزار درهم ارزش می‌تدریجی کدام ممکن است حدیث را تحریف تدریجی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن منقبت را اجتناب کرده اند بین ببرد، پس این منقبت، مزیت همراه خود اهمیتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر این مزیت نماد می‌دهد شجاعت علی (ع) اجتناب کرده اند اباعبدالله الحسین اصولاً است. کاشف‌الغطاء می‌گوید: حسین‌بن‌علی در معرکه مبارزه بودند، انگشت به شمشیر بودند، شمشیر در برابر این شمشیر، با این حال علی‌بن‌ابیطالب در بستر بودند با بیرون سلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمشیر. خداوند علی اعلی فرمودند: فرستادن صلوات بر پیامبر (ص) را انتخاب کنید و انتخاب کنید حب علی بن ابیطالب در قیامت مصرف کننده دارد.