مهلت درخواست انتقال شهدا و دانشجویان ایثارگر وزارت بهداشت تمدید شدبه گزارش ایمنا و با اشاره به ایثار ، اداره کل آموزش بنیاد شهید و امور ایثارگران در بیانیه ای به نقل از اداره کل شهید و امور ایثارگران وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: امکان ثبت نام در سیستم انتقال ، زمان ثبت درخواست انتقال نصف سال اولین 1401-1400 ورودی جدید تا 17 اکتبر تمدید شد.

علاوه بر این ، دانشجویانی عزیز که شاهد ضبط های قبلی بوده اند و اهدا کرده اند ، اما در مهلت مقرر قبلی فرصت ثبت نام نکرده اند ، مجاز به ثبت نام در سیستم ترجمه در تاریخ 27 و 28 اکتبر خواهند بود. این مهلت ثبت نام است و قابل تمدید نیست.

در این اطلاعیه آمده است: “شاهدان و دانشجویان ایثارگر پس از ثبت نام در دانشگاه مبدا و دریافت شماره دانشجویی تا 17 اکتبر از طریق شاهد دانشجویی وزارت بهداشت و سیستم انتقال ایثارگر دانشجو به shahedtransmission.behdasht نیاز به ورودی جدید دارند.” gov.ir کردن.

در پایان این اطلاعیه آمده است: درخواست کمیسیون انتقال از متقاضیان بر اساس شرایط ، معیارها و اولویت های ایثارگری مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج بررسی سال های گذشته و آثار جدید اعلام می شود. همزمان از طریق سیستم به دانشگاه مبدا و مقصد.

اولین جلسه کارگروه فرهنگی ستاد برنامه ریزی شاهد و ایثارگر برگزار شد.

محمدعلی فقیه ، مدیر کل بنیاد آموزش و پرورش شهدا و ایثارگران ، از برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی و کارگروه فرهنگی معاونین مدیران کل بنیاد با مدیران کل موسسات آموزشی جهت هماهنگی خبر داد. ارائه خدمات فرهنگی به جامعه هدف.

وی با اعلام این خبر گفت: در راستای سیاست هم افزایی در خدمات فرهنگی جامعه آموزشی ایثارگری ، کارگروه فرهنگ در ستاد برنامه ریزی شاهد و ایثارگر با حضور مدیران کل م institutionsسسات آموزشی شاهد و ایثارگر و به طور کلی مدیران معاونت فرهنگی و آموزشی نحوه همکاری ، ارتقاء خدمات فرهنگی به جامعه آموزشی شهدا و ایثارگران را تشریح کردند.

در این جلسه ، مدیران دستگاه ها ، هنگام آشنایی با وظایف یکدیگر ، به بررسی فرایندهای همکاری و برنامه ریزی مشارکتی پرداختند.

لازم به ذکر است که بر اساس اساسنامه طرح شاهد و ایثارگران که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است ، بنیاد شهید و امور ایثارگران و 5 موسسه آموزشی موظف به ارائه خدمات آموزشی و فرهنگی به آموزش جانبازان هستند. جامعه ای شامل دانش آموزان با هدف توسعه همکاری در ارائه خدمات فرهنگی و تربیتی مطلوب به شهدا ، برای اولین بار ایجاد شد.

دیدگاهتان را بنویسید