منتخب شهردار بندر مخشهربه گزارش ایمنا ، شورای شهر بندر ماهشهر “حسین” صفریوی با 4 رای موافق و 2 رای مخالف به مدت 4 سال به عنوان شهردار این شهر انتخاب شد.

صفری وی متولد سال 1350 و به طور رسمی در شهرداری بند مخشهر مشغول به کار بود ، وی قبلاً سرپرست شهرداری بند مخشهر ، شهردار رامهرمز ، کارشناس ریاست اصلی سیاسی انتخابات و زیرمجموعه های ملی استان خوزستان ، معاون خدمات شهری شهرداری بندر بود. مخ شهر. شهرداری ، مدیر بندر ماهشهر و سازمان اتوبوسرانی بندر امام خمینی (ره). را)

از نوشته های دیگر حسین صفری می توان از سرپرست فرمانداری بندر مخشهر ، عضو کمیته انتخاب استان خوزستان ، کارشناس سازمان بازرسی استان خوزستان ، مسئول حراست شهرداری بندر مخشهر ، مسئول امنیتی شهرداری بندر امام و کمیسر اختلاف نام برد. شورای حل و فصل مرجع کار بندر ماهشهر.

حسین صفری وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی شهری است.

دیدگاهتان را بنویسید