ملی شدن شیلات؛ گام دوم مصدق پس از نفت حق ماهیگیری پس از ۱۵۰ سال به ایران بازگشت


در ۱۲ بهمن ۱۳۳۰ شورای سراسری ساختمان سازمانی به تماس گرفتن سراسری ماهیگیری ایران را تصویب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی زیر تذکر وزارت دارایی ورزش شخصی را تحریک کردن کرد.

به گزارش پایگاه دیارمیرزا به نقل اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ایران؛ رای قاطع مجلس سنای ایران در فینال ساعت کاری ۲۹ اسفند ۱۳۵۹ ایده سراسری شدن را همراه خود گذشته تاریخی پیوند داد به گونه ای کدام ممکن است در ۶۵ سال قبلی این امروز شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند مهمترین روزهای ایالت سند شده است. تقویم کمتر اجتناب کرده اند ۲ سال بعد دکتر مصدق به توصیه مقامات سراسری یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند دارایی ها سراسری شیلات ایران را سراسری ادعا کرد. نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیلات طبق امتیازاتی همزمان به بیگانگان اعطا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در شبیه به زمان توسط مقامات دکتر مصدق سراسری شد.

قانونی کدام ممکن است اگرچه خوب ارزش آن کمتر اجتناب کرده اند سراسری شدن صنعت نفت نیست، با این حال ابدی در محیط مانده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر کسی از آن آگاه است کدام ممکن است کنجکاوی ایران به ماهیگیری در دریای خزر در ۱۲ بهمن ۱۳۳۰ همراه خود دخالت شمال آن بالا کشف شد. همسایه در بخش مهمی اجتناب کرده اند اقیانوس.. ابی ایده سراسری شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساس های نمایندگی شیلات ایران را پایان دادن کرد. با بیرون شک شرکتی کدام ممکن است در گذشته تاریخی دویست ساله ایران پس اجتناب کرده اند صنعت نفت قرار دارد الگوی فوق العاده خوبی برای اعمال پوشش موازنه عقب کشیدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازنده در قبال توانایی های جهانی است.

اجتناب کرده اند تذکر تاریخی، شیلات شمال را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق ماهیگیری ایران در دریای خزر آینده عجیبی داشت. بهترین دریاچه جهان کدام ممکن است روزگاری دریای خزر نامیده می شد – خزر – مرز ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگان شمالی کدام ممکن است یکی اجتناب کرده اند منحصر به فردترین ماهیان جهان به تماس گرفتن ماهیان خاویاری را در شخصی جای داده است کدام ممکن است بهتر از خاویار جهان را پرورش می دهد. . ماهیان خاویاری در نیمه جنوبی دریاچه اقامت می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیگیران ایرانی بیش اجتناب کرده اند ۱۵۰ سال است کدام ممکن است ماهیگیری ممنوع بوده اند.

مهر ماهی

شیلات عبارت گلکی همراه خود شیل است. شیل به معنای سدی است کدام ممکن است بر روی رودخانه ترکیبی تبدیل می شود به همان اندازه آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی را در آن ترکیبی تنبل. شیل نیز به معنای حرکت ماهی است. {به طور خلاصه}: «شیل مهری است کدام ممکن است اجتناب کرده اند اساس‌های چوبی مختصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوته‌هایی در تعدادی از سانتی‌متر بعدی اجتناب کرده اند درجه آبراهه نوسازی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند چاله‌های آب می‌گذرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی‌ها را {به سمت} شخصی می‌کشد». پس اجتناب کرده اند ادعا مناسب سراسری شدن حقوق ماهیگیری در دریای شمال، این اصطلاح به شرکتی اطلاق شد کدام ممکن است بر صید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله کردن ماهی در دریای خزر نظارت می تنبل.

ماهیگیری برای {افرادی که} در نزدیکی اقیانوس اقامت می کردند فوق العاده مهم بود. با این حال چیزی کدام ممکن است ماهی خزر را به طور قابل توجهی نیمه جنوبی آن فوق العاده ارزشمند کرد، شاید اقامت یکی اجتناب کرده اند نادرترین گونه های ماهیان خاویاری جهان بود کدام ممکن است هر خوب و دنج آن به طلا می ارزید. در وسط صفویه، خرده فروشان روسی همراه خود صنوبر مالیات ناچیز {به دلیل} خوب ارزش ماهی در نیمه جنوبی دریای خزر، برای اولین بار حق صید {در این} بخش را به کف دست آوردند. میخائیل رومانوف، پدر مingسس سلسله تزاری روسیه، همراه خود سوء استفاده اجتناب کرده اند انبوه های ناشی اجتناب کرده اند در حال مرگ شاه عباس، سعی کرد بیشترین استفاده را اجتناب کرده اند خرید و فروش در دریای خزر ببرد، با این حال در حال مرگ او خشمگین ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جانشین او، الکسی، امتحان شده کرد به همان اندازه غیر از صلح، قزاق‌های بی‌قرار را برانگیخت. رود دان اجتناب کرده اند سواحل جنوبی دریای خزر به همان اندازه لنگرود استفاده می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوضاع {در این} جهان به همان اندازه روی کار برخورد پیتر اول کدام ممکن است در گذشته تاریخی به پتر کبیر افسانه ای است شکسته نشده داشت. پیتر کدام ممکن است مشتاق آب خوب و دنج اجتناب کرده اند طریق ایران بود، سعی کرد غیر از نبرد، اجتناب کرده اند طریق دیپلماسی وارد شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روابط تجاری فشرده ای را همراه خود مقامات ایران تحریک کردن کرد. روابطی کدام ممکن است به همان اندازه تحریک کردن نبرد های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه همراه خود فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های زیادی در کنار بود.

اجتناب کرده اند سمت راست باربری به همان اندازه بیمان عبد

نبرد‌های ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه جدا از خسارات وارده به جهان مرزی ایران، زمینه ساز یکی اجتناب کرده اند هولناک‌ترین معاهده‌های گذشته تاریخی ایران یعنی عهدنامه ترکمانچای شد کدام ممکن است حق دریانوردی در دریای خزر را کدام ممکن است اجتناب کرده اند آن حفاظت می‌شد، فراهم کرد. توسط طرف ایرانی نظامی به مدیریت امیر عباس میرزا .. کردها را به روسها داد. این بند قرارداد ضربه سختی به بازار گیلان به طور قابل توجهی شهر رشت وارد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود افت شدیدی مواجه شد. همراه خود تحریک کردن سلطنت محمدشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی کار برخورد میرزا ابوالقاسم قائم مغم فراهانی امتحان شده کرد به همان اندازه راهی پیدا کند بخشی اجتناب کرده اند حق صید در دریای خزر را به ماهیگیران گیلانی بدهد. با این حال همراه خود در حال مرگ قائم مقام، روسها کدام ممکن است به نقطه ضعف مقامات مرکزی ایران پی بردند، درصدد تصرف اصولاً در اقیانوس برآمدند. حاجی میرزا آغاسی در تحریک کردن به توانایی رسیدن همراه خود اصل حاکمان گیلان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مازندران، با این حال همراه خود کسری بودجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید فقر کلی ایرانیان اجتناب کرده اند خوب سو را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار اجتناب کرده اند سوی آنان، سعی در جلوگیری اجتناب کرده اند شکار بوتلگ روس ها داشت. سفارت روسیه در تهران این از دوام شکست خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند دریای خزر همراه خود اجاره ناچیز ۶۵۰۰ تومان در سال به ۱ شهروند روسیه تزاری به تماس گرفتن عبدالله سپرده شد. این دلیل است قرارداد درمورد به اعطای این امتیاز را عبدالاحد نامیدند.

عدم تعادل العامری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هماهنگی سپهسالاری

عهدنامه عبد به همان اندازه سال ۱۲۶۴ هجری قمری شکسته نشده داشت کدام ممکن است ناصرالدین شاه قاجار بر تشک نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور ملت را به امیر اعظم سپرد. امیرکبیر کدام ممکن است پوشش عدم تعادل را سرلوحه این سیستم اجرایی ملت قرار داده بود، اجاره عبد را در ربع اول سال ۱۲۶۵ لغو کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت ۴ سال به میرزا ابراهیم خان دریابیجی سپرد. لغو قرارداد اجاره عبدل همراه خود پاسخ از حداکثر وزیر حاکمیت روسیه مواجه شد. طبق اجاره نامه ابراهیم خان به مدت ۴ سال حق استفاده اجتناب کرده اند دریای خزر را انتخاب کنید و انتخاب کنید رودخانه های بین آستارا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترکان را اکتسابی کرد. با این حال چون دریابیگی همراه خود خرابکاری روس ها مواجه شد، مجبور به صنوبر اقساط شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیرکبیر همراه خود فسخ قرارداد، این حق را به مبلغ ۲۵۰۰۰ تومان به میرزا اسماعیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمد ولی بیگ واگذار کرد.

با این حال در حال مرگ امیرکبیر بار تولید دیگری حقوق ماهیگیری در دریای خزر را دچار فاجعه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختلاف شدیدی بین روسها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایرانیان بر بالا تصاحب آن در گرفت. این نبرد به همان اندازه به توانایی رسیدن میرزا حسین سپهسالار شکسته نشده کشف شد. صباحسالار کدام ممکن است مشاور ایران در تفلیس بود، برای استفاده اجتناب کرده اند شیلات خزر تقاضا مجوز کرد. در ذی‌القعده ۱۲۷۲ در نامه‌ای به میرزا آقاخان نوری نخست‌وزیر می‌نویسد: اعلیحضرت میرزا اسماعیل نیز اجتناب کرده اند طرف دیوان شیلات هستند.

وی پس اجتناب کرده اند رسیدن {به سمت} وزیر امور خارجه، اقدام به اجاره خوب قایق ماهیگیری در دریای خزر به تماس گرفتن شخصی کرد. چنانکه ناصرالدین شاه در سال ۱۲۸۶ در نامه ای به وی کسب اطلاعات در مورد ماهیگیری در دریای خزر می نویسد: اکنون وقت این گفتگوها نیست. “بعد از همه ممکن است همراه خود حسن نیت اجتناب کرده اند کنسول عذرخواهی می کنم.”

پس اجتناب کرده اند این تقاضا، حق استفاده اجتناب کرده اند دریای خزر برای مدت ده سال به سپهسالار اعطا شد. صباح سالار شخصاً چندین سال بر مدیریت شیلات نظارت داشت. با این حال پس اجتناب کرده اند آن شاه بگوروف همراه خود توصیه خوب تاجر روسی به تماس گرفتن پل شمیروویچ، شیلات خزر را اجتناب کرده اند رودخانه آستارا به همان اندازه رودخانه اترک به مدت ۵ سال به هزینه سالی ۵۰ هزار تومان اجاره کرد. با این حال همراه خود ریختن صباحسالار، وضعیت قانون اساسی شیلات در شمال یک بار دیگر تیره شد. ناصرالدین شاه آن را اجتناب کرده اند میرزا حسین خان گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به پسرش کامران میرزا سپرد.

تاجر اهل آستاراخان

همراه خود در حال مرگ سپهسالار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا مدت اجاره بیگلوف، کامران میرزا انتخاب گرفت یکی اجتناب کرده اند نامزدها اجاره شیلات را محدوده تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع به سوی تاجر ارمنی، استپان مارتینوویچ لیانازوف، تاجر ارمنی اهل آستاراخان جلب شد.

لیانازوف تعدادی از سالی بود کدام ممکن است با توجه به صنعت ماهیگیری شمال ایران تجزیه و تحلیل می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مدت شش سال آن را به هزینه ۵۶ هزار تومان اجاره کرد. بر مقدمه بند دوم اجاره نامه، لیانازوف اختصاص داده شده شد کدام ممکن است کرایه ماهیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید روش ماهیگیری مذکور در بند اول را به مبلغ ۶۵۰۰۰ تومان اجتناب کرده اند پول رایج قرآنی ایران در یک واحد سال در ۲ قسط مساوی یعنی روز پانزدهم صنوبر تنبل. ماه خرداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۵ مرداد: سالی است کدام ممکن است وکلای دولتی در خلافت تهران علیه ایران ورزش می کنند. بر مقدمه این قرارداد، در صورتی کدام ممکن است لیانازوف در مهلت تصمیم گیری شده اجاره بها را صنوبر نکند، باید ماهیانه صد دینار برابر ۱۱۲ تومان در سال کم تنبل.

این قرارداد به امضای میرزا سعید خان وزیر امور خارجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید میرزا کامران رسید. این قرارداد شکست های زیادی دارد. در ابتدا همراه خود فرنچایز مخالفت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند صنوبر خودداری کرد. این عدم صنوبر در نتیجه بازپس گیری امتیاز وی، مصادره وسایل ماهیگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجبور به صنوبر اجاره شد. مقامات ایران در ذی القاعده ۱۳۰۱ قرارداد جدیدی همراه خود وی منعقد کرد کدام ممکن است ۲ مورد تولید دیگری نیز به آن است اضافه شد کدام ممکن است به موجب آن در صورت امتناع مستاجر بیش اجتناب کرده اند خوب ماه اجتناب کرده اند صنوبر اجاره بها، ۱۲ سهم درآمد اجاره را صنوبر خواهد کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر مقامات تمایل دارد ماهی بگیرد شخصی متفکر را بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجاره سالیانه را ۱۲ هزار تومان کاهش دهد.

مدت اجاره لیانازوف باقی مانده است به بالا نرسیده بود کدام ممکن است برای شش سال تولید دیگری تمدید شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او حاضر شد سالانه ۶۰۰۰ تومان اجاره بها صنوبر تنبل. این قرارداد چندین بار به همان اندازه زمان در حال مرگ لیانازوف در سال ۱۹۰۳ تمدید شد، روزی کدام ممکن است باقی مانده است سه سال به قرارداد باقی مانده بود. {در این} سال، وزیر سلطان، مرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وارث لیانازوف گورکی، جدا از صنوبر هر سال خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیم دستمزد به کارمندان امپراتوری روسیه، قراردادی ۵ ساله جدید امضا کرد.

مرد لیانازوف اجاره شخصی را به ۲ نیمه استرآباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آستاراخان جدا کردن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیان خاویاری را گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ماهیگیران بومی اظهار داشت کدام ممکن است آنها به سادگی مجاز به صید ماهی حلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید فلس دار هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر فلس های با بیرون ماهی در تورهای آنها وجود داشته باشد. به نمایندگی عرضه داده تبدیل می شود. این قرارداد تقریباً همزمان همراه خود قرارداد دارسی منعقد شد کدام ممکن است به نمایندگی انگلیسی رویترز حق استخراج را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند نفت ایران را می داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خانوار لیانازوف حق صید خاویار را می داد کدام ممکن است شبیه نفت یکی اجتناب کرده اند خاویارهای ایران بود. سرمایه های سراسری . طبق قوانین لیانازوف هیچ ماهیگیر ایرانی حق صید ماهی هایی شبیه تربچه، غاز، ماش، چاک، مارماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوف را نداشت. بعد از همه اختلاف بی نظیر بر بالا جوجه بود کدام ممکن است برخی آن را فلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی آن را فلس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرام می دانستند. لیانازوف کدام ممکن است همراه خود محله ایران آشنایی مناسب داشت همراه خود یکی اجتناب کرده اند علما حاوی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این شرعاً گفت کدام ممکن است شکار با بیرون فلس در اسلام حرام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود کوچکی آن مکروه است.

پس اجتناب کرده اند این تصمیم سردار منصور فرماندار انزلی پروانه صید حلال را اجتناب کرده اند لیانازوف به مبلغ ۲۲ هزار تومان اجاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید به مبلغ ۸۰ هزار تومان به صیادان انزلی اجاره داد با توجه به اینکه در صورت صید سوف آن را عرضه دهند. به نمایندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر ارزش. لیانازوف علاوه بر این در فروش شخصی مسیر ویژه ای را برای صیادان ایرانی خاص کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا از ممنوعیت صید در ماه های خاصی اجتناب کرده اند سال، محدودیت هایی را نیز برای صید ماهی سفید اعمال کرد.

به همان اندازه سال ۱۳۰۶ کدام ممکن است قرارداد جدید بین نمایندگی مشترک ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوروی برای استفاده اجتناب کرده اند ماهیان دریای شمال منعقد شد، برادران لیانازوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدتی شخص خاص به تماس گرفتن گریگور پتروویچ وانتسف اجتناب کرده اند این امتیاز شناخته شده به عنوان مستاجر همراه خود ضمانت تومانیان استفاده کردند. نبرد جهانی اول را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد روسیه همزمان همراه خود نبرد خانه، لیانازوف نیز همراه خود مشکلاتی گذراندن شد، به همین دلیل نمایندگی به احمد شاه توصیه خوب نمایندگی سهامی را داد. همراه خود پیروزی انقلابیون در روسیه، این اجاره به تومون ها گرفت. با این حال این بالا داستان لیانازوف ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهیگیری ها نبود. در ۱۲ خرداد ۱۲۹۷ مقامات ایران {به دلیل} عدم صنوبر تعهدات نمایندگی قرارداد را فسخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصل مصادره اموال را صادر کرد. یانازوف ها در راه ایران بودند کدام ممکن است برادری به تماس گرفتن استپان در ادسا خودکشی کرد. این اختلافات در سالهای بعد نیز شکسته نشده کشف شد به همان اندازه اینکه در ۲۹ ژوئیه ۱۹۱۹ قراردادی همراه خود گریگور پتروویچ وانیتسف منعقد شد کدام ممکن است به وی حق استفاده اجتناب کرده اند دریای خزر را داد. طبق این قرارداد، ماهیگیری به مدت بیست سال به وانیتسف واگذار شد. اجاره در سال اول ۱۰۰ هزار تومان بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال های بعد همراه خود اضافه شدن ۵۰ هزار تومان در سال پنجم ۳۵۰ هزار تومان رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان اجتناب کرده اند سال ششم به همان اندازه سال آخر هر سال ۵۰۰ هزار تومان به ایران صنوبر شد. با این حال آینده وانیتسف نیز همراه خود فصل تومانیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن روابط جدید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوروی به بن بست رسید.

این نوسانات شکسته نشده داشت به همان اندازه اینکه تعدادی از سال بعد قرارداد جدیدی در سال ۱۳۰۶ منعقد شد کدام ممکن است بر مقدمه آن استفاده اجتناب کرده اند آبزیان ایرانی در دریای خزر به مدت ۲۵ سال به ۱ نمایندگی مشترک ماهی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوروی واگذار شد. بر مقدمه این قرارداد حق امتیاز سالانه حق امتیاز واگذاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرداختی نمایندگی به مقامات ایران بالغ بر ۸۰ هزار تومان در سال اجتناب کرده اند درآمد کاملاً نمایندگی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدا کردن درآمد خالص برابر پنجاه سهم بین همراهان {بوده است}. . نمایندگی مشترک شیلات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوروی طی ۲۵ سال ورزش خسارات زیادی به زنجیره حیاتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی آبزی پروری وارد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذخایر ماهی را کاهش داد. در فوریه ۱۹۳۱، سالی کدام ممکن است مقامات مصدق اقتصاد با بیرون نفت را {دنبال کرد}، قرارداد منقضی شد، مقامات ایران همراه خود تقاضا روس ها برای تجدید مخالفت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به افراد شمال ایران قول داد کدام ممکن است شیلات شمال را سراسری تنبل. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مصاحبه ای همراه خود ساجیکوف، فرستاده شوروی در ایران، نخست وزیر او را اجتناب کرده اند این انتخاب مطلع کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: “این کار نباید شوروی را آزار دهد. ما تولید دیگری دارایی ها شخصی را همراه خود دیگران به اشتراک نمی گذاریم.” کالا محصولاتی کدام ممکن است اصولاً اجتناب کرده اند خانه است. بلعیدن ۹ تنها با بیرون مانع انجام ممکن است، اما علاوه بر این بر مقدمه قیمت های جهانی عادلانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت مزیت سراسری الهام بخش ممکن است.»

در ۱۲ بهمن ۱۳۳۰ شورای سراسری ساختمان سازمانی به تماس گرفتن سراسری ماهیگیری ایران را تصویب کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نمایندگی زیر تذکر وزارت دارایی ورزش شخصی را تحریک کردن کرد. به دلیل تمامی بنرها در شهرهایی شبیه بندر انزلی، رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیهیجان زیرین کشیده شد، مدارس تهران را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر شهرها به برکت این مناسبت سراسری تعطیل شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نعمتی کدام ممکن است شخصیت به آنها داده بود استفاده کردند به همان اندازه شیلات ایران راه بیفتد. درآمد سالانه ای نزدیک به درآمد نفت حاصل اجتناب کرده اند صادرات گوشت ماهیان خاویاری، ماهی های تزئینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاهای دریایی دارند.

دارایی ها:

۱- گذشته تاریخی ایران در وسط قاجار، تالیف علی اصغر شمیم
۲- گذشته تاریخی شیلات در ایران، افشین بارتو، انتشارات سنت الیا، ۱۳۹۱.
۳- آرشیو روزنامه دانش سال ۱۳۳

مشارکت کردن