مقدار Trolox / mg را به ORAC تبدیل کنید: تغذیه


منظور من این نقل قول است: “عصاره زنبور A. dorsata دارای بالاترین فعالیت آنتی اکسیدانی با مهار 2.1 ± 41.1 against در برابر DPPH بود ، ظرفیت آنتی اکسیدانی معادل Trolox 10.21 ± 0.74 میلی مولار Trolox / میلی گرم و غلظت معادل (EC1) بود. 0.35 ± 0.02 میلی مولار FeSO4/میلی گرم “از این مطالعه ، https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29499244/

من فرمول تبدیل Troloxc / mg به ORAC را پیدا نکردم. بنابراین ، از متخصصان بپرسید که ارزش ORAC سم زنبور عسل Apis Dorsata چقدر است.

دیدگاهتان را بنویسید