مقاومت فلسطین: با ادامه تجاوزات اسرائیل، همه سرزمین های اشغالی را می سوزانیم – قدس آنلاین | ایستگاه خبرییکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته مرکزی جبهه از ما آزادی فلسطین تاکید کرد: از دوام تمامی سرزمین های اشغالی را اجتناب کرده اند شمال به همان اندازه جنوب به شومینه خواهد کشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی به تجاوزات شخصی علیه بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجدالاقصی یکپارچه می دهد.

به گزارش قدس تحت وب، «ماهر مظهر» اجتناب کرده اند اعضای کمیته مرکزی جبهه از ما آزادی فلسطین تایید کرد کدام ممکن است قصد نهادهای صهیونیستی کدام ممکن است اجتناب کرده اند معبد برای حمله به مسجد مبارک الاقصی درخواست شده است بودند ادعا کنند. درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید منفجر شدن کل وضعیت.

به نقل اجتناب کرده اند مظهر، بیت المقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقدسات آن همه وقت عنوان نبردی است کدام ممکن است فلسطینیان ما علیه رژیم اشغالگر می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنچه اکنون در قدس می‌گذرد، اگر رژیم اشغالگر قدمی بردارد، باروت است. سخنان بلافاصله او به فلسطین در جاری انفجار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید او {نمی تواند} آن را پایین بگذارد.

یکی اجتناب کرده اند اعضای کمیته مرکزی جبهه از ما آزادی فلسطین تاکید کرد: از دوام فلسطین اجتناب کرده اند همه جناح های آن به هیچ وجه در مخالفت با این جنایات رژیم اشغالگر ساکت نخواهد ماند.

مظهر همراه خود خاص اینکه از دوام فلسطین به هیچ وجه اجازه نمی دهد رژیم اشغالگر آسیبی به افراد قدس وارد تدریجی، ذکر شد: هرگونه امتحان شده شهرک نشینان جنایتکار برای هتک حرمت مسجدالاقصی همراه خود شومینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید باروت مواجه احتمالاً وجود خواهد داشت.

این شخصیت فلسطینی تاکید کرد: شبح دشمن صهیونیستی به تحریک کردن حمله ها شخصی به طور قابل توجهی در قدس، گواه سردرگمی بدیهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عظیم آن در پرتو عملیات شجاعانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید منحصربه‌شخص خاص است کدام ممکن است در هفته‌های جدیدترین اساس‌های رژیم اشغالگر را لرزاند.

وی افزود: ملت فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها انقلابی آنها کنار هم قرار دادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید در موقعیت به سایش دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به آن است در عمق سرزمین های اشغالی هستند.

مظهر همراه خود خاص اینکه رژیم اشغالگر همراه خود شومینه ورزشی ورزشی می تدریجی، افزود: هرگونه هتک حرمت به مسجد الاقصی اجتناب کرده اند سوی اشغالگران همراه خود شوک را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دوام از ما ۹ تنها در بیت المقدس اما علاوه بر این در سرتاسر سرزمین های اشغالی فلسطین اجتناب کرده اند شمال به همان اندازه جنوب مواجه احتمالاً وجود خواهد داشت.

گروه‌های افراطی العبد روز چهارشنبه اجتناب کرده اند دریافت پذیرش در مسجد الاقصی به یاد عید فصح یهودیان کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۱۵ به همان اندازه ۲۲ آوریل، سومین هفته ماه مبارک رمضان است، خبر دادند.

همزمان همراه خود فرارسیدن ماه مبارک رمضان، رژیم صهیونیستی ۳۰۰۰ سرباز را در بیت المقدس مستقر کرد کدام ممکن است عصر قبلی تعداد اندکی اجتناب کرده اند فلسطینی ها را به طور قابل توجهی در قلمرو تاریخی باب العمود کدام ممکن است دروازه مسجدالاقصی است، مورد حمله را انتخاب کنید و انتخاب کنید زخمی قرار دادند. .

یایر لاپید وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه همراه خود حمایت فشرده نیروهای اشغالگر اجتناب کرده اند قلمرو باب العمود در قدس اشغالی بازدید کرد. ورود بوتلگ وزیر صهیونیست به باب العمود بخشی اجتناب کرده اند امتحان شده تل آویو برای توسعه یهودیت در بیت المقدس بود.

حمله ها ماه مبارک رمضان سال قبلی توسط اشخاص حقیقی مسلح صهیونیست به قلمرو باب العمود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد الاقصی یادآور نبرد شمشیر بیت المقدس بین از دوام غزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم صهیونیستی بود.

تأمین: فارس

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/