معاونت سوادآموزی آموزش و پرورش استان منصوب شد


به گزارش تابناک کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویر احمد ، همراه خود صدور حکمی اجتناب کرده اند سوی حسنعلی عزت خواه مدیرکل آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش استان کهگیلویه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بویراحمد سید حمزه باقری نژاد شناخته شده به عنوان معاونت سوادآموزی استان منصوب شد.
پیش اجتناب کرده اند این مرحوم سید حمدالله خواهش نیک معاونت سوادآموزی اداره کل آموزش وپرورش استان کهگیلویه وبویراحمد را برعهده داشت کدام ممکن است در ۱۸ آذرماه سال قبلی حین ماموریت در مشهد مقدس به دیار حق شتافت.

گفتنی است : سید حمزه باقری نژاد اجتناب کرده اند فرهنگیان خوشنام شهر یاسوج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشجوی مقطع دکتراست کدام ممکن است تدریس در دانشکده های استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چندین مقاله آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگی در جشنواره های مختلف آموزشی را در کارنامه شخصی دارد.
مراسم معارفه ایشان در اوایل هفته بلند مدت برگزار تبدیل می شود.