معارفه سرپرست سازمان صمت مازندران/فانی: پاسخ شایسته‌ای به حسن اعتمادها می‌دهم


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند شهرستان ساری، مراسم تودیع معارفه رئیس گروه صمت مازندران همراه خود استقبال فعالان بخش شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعداد اندکی اجتناب کرده اند مدیران دولتی اجتناب کرده اند ساعت ۱۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۰ دقیقه در سالن اتاق بازرگانی مازندران برگزار شد.

عبدالله مهاجر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی مازندران شناخته شده به عنوان نخستین سخنران این مراسم پایین منبر قرار گرفت کدام ممکن است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای هر کدام اجتناب کرده اند سخنرانان این مراسم حدود هفت دقیقه وقت اندیشه در مورد شده بود.

رئیس خانه صنعت،معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش مازندران دومین سخنران این مراسم در گذشته اجتناب کرده اند قرار تکل پایین منبر همراه خود تایید اوج به مجری قول داد کدام ممکن است در موعد مقرر زمان را رعایت می‌تنبل.

رئیس خانه صنعت معدن همراه خود تقدیر حضور فعالان بخش شخصی، اجتناب کرده اند انجام حسینعلی قوانلو ابراز رضایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: رئیس جدید گروه صمت مازندران همراه خود ملاحظه به کارکردهای مناسبی کدام ممکن است قوانلو داشت کار فوق العاده سختی را در پیش دارد، بعد از همه این تخصص را در سرپرست جدید می‌بینم کدام ممکن است جای پای رئیس گروه صمت سابق مازندران بگذارد.

رئیس خانه صمت مازندران همراه خود ردیابی به تخصص رئیس جدید صمت مازندران،ذکر شد: بافت بنده اینجا است کدام ممکن است می‌تواند {در این} بخش کارنامه مناسبی داشته باشد، گروه صمت هم متولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم خیابان آسان کننده بخش ساخت است در متنوع اجتناب کرده اند جاها پیش بینی داریم کدام ممکن است اجتناب کرده اند فعالان تولیدی حمایت کنند.

حسنعلی قوانلو رئیس گروه صمت مازندران {در این} مراسم به دقیق انجام شخصی تیز کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در لحظه خوشحال از ما اینجا است کدام ممکن است خوب واحد فاجعه دار کارگری {در این} استان نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اما علاوه بر این از نزدیک به {نیروی کار} خواستن داریم.

وی همراه خود گفتن اینکه مدیون متنوع اجتناب کرده اند فعالان تجاری در استان مازندران هستیم، دقیق کرد: در لحظه صنعت استان رو پا ایستاده  است.

رئیس سابق صمت مازندران همراه خود گفتن اینکه بنده اجتناب کرده اند ۶ ماه جستجو در بازنشستگی خودم هستم، افزود: اصلی هدف بنده شرایط بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت پزشکی کدام ممکن است تاکید شده در شرایط داری استرس کار نکنم.

قوانلو همراه خود گفتن اینکه نزدیک به ۲ هزار ۵۰۰ رفیق در بخش صنعت، ۱۶۰ هزار رفیق خوشایند در بخش خرید و فروش، نزدیک به ۳۶۰ رفیق خوشایند در بخش معدن به بازو آوردم، افزود: بنده همراه با فعالان تجاری استان هستم.

وی همراه خود گفتن اینکه نتوانستم نمایندگی دارو سازی مبتکران را راه‌اندازی تنبل، ذکر شد: خودم نمی فهمم چه بازو‌های پایین پرده است کدام ممکن است مانع اجتناب کرده اند راه‌اندازی این مجموعه شده است، توان راه‌اندازی آمل ماسه را نداشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتوانستم کدام ممکن است این مجموعه عظیم را راه‌اندازی کنم.

مجید فانی سرپرست  جدید اداره کل صمت مازندران طی سخنانی ذکر شد: مازندران به جایگاه دقیق در صنعت نرسیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مشکلات درمورد به قبلی است.

وی همراه خود ردیابی به قابلیت استان در ساخت لبنیات، افزود: مازندران قطب صنعت نئوپان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ام دی اف، رتبه برتر در ساخت کاغذ، رتبه برتر اجتناب کرده اند تذکر ذخیر فلورین در ملت، رتبه اول سنگ گرانیک ملت کدام ممکن است تنها خوب معدن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر نیمه سرزنده است،رتبه دوم اجتناب کرده اند تذکر ذخیره ذغال سنگ ملت را داریم کدام ممکن است تاکنون ۵۰ مجوز صادر شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۳ سرزنده است با این حال نتوانستیم جایگاه دقیق را به بازو بیاوریم کدام ممکن است اساس نگاه به گذشته‌های در اطراف دارد.

سرپرست جدید گروه صمت مازندران ادای احترام به شد: اجتناب کرده اند دلار هفت هزار تومانی نتوانستیم استفاده صحیح در بخش صنعت داشته باشیم، پیاده کردن مانترا سال مدیریت می‌تواند جایگزین خوبی باشد کدام ممکن است این فضا‌ها را برداریم.

فانی ضمن مخالفت خویش همراه خود تحمیل قلمرو آزادتجاری، ذکر شد: انبساط را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ملت در گرو تحمیل این قلمرو نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث انواع مناطق آزاد چین را چاشنی این بخش اجتناب کرده اند صحبت‌های خویش کرد؛وقتی صحبت اجتناب کرده اند نمایندگی‌های اطلاعات‌بنیان می‌شود همه ملاحظه {به سمت} نمایندگی‌های عظیم می‌رود در استان مازندران ما نمایندگی اطلاعات‌بنیان نداریم اما علاوه بر این محصول اطلاعات‌بنیان داریم، اگر بخواهیم شرکتی داشته باشیم کدام ممکن است اجتناب کرده اند ابتدا محصول اطلاعات‌بنیان داشته باشد زمان بر است کدام ممکن است می‌توانیم اجتناب کرده اند قابلیت نمایندگی‌های حال در استان استفاده کرد.

سرپرست گروه جدید صمت مازندران همراه خود گفتن اینکه این سیستم‌های خودم را در اختیار استاندار مازندران قرار دادم، افزود: اجتناب کرده اند فیلتر استاندار گذشتم کدام ممکن است حضور {در این} جایگاه را مدیون استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه تلاشم را به کار می‌گیرم کدام ممکن است پوشش‌های مقامات از ما دگردیسی خواه آیت‌الله رئیسی را در استان مازندران پیاده کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخ صادق‌ای به حسن اعتقاد استاندار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزیر صمت بدهم.

به گزارش فارس، مشاور وزیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیرکل بخش وزارتی وزارت صمت نیز {در این} مراسم همراه خود ردیابی به قابلیت‌های مناسبی کدام ممکن است در استان موجود است،افزود: بدست آوردن به دگردیسی مشخص شده {در این} مجموعه امکان‌پذیر است.

وی همراه خود گفتن اینکه به بلند مدت خویش‌بین هستیم، ذکر شد: مجموعه صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش همراه خود جهش اصولاً پیش برود.

انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید