مصرف کنندگان برق بخوانند/ پاداش ۳۷۰ میلیارد تومان – تجارت نیوزمصرف کنندگان برق بخوانند/ پاداش ۳۷۰ میلیارد تومان – تجارت نیوز