مستندهای گیاهی مرا خراب کردندمن دیگر نمی دانم چه چیزی عالی است. برخی می گویند همه محصولات حیوانی مضر هستند. برخی می گویند همه غلات بد هستند. برخی می گویند قند قاتل قلب است. برخی می گویند چرب است. نمی دانم چه چیزی را باور کنم. به نظر می رسد تنها چیزهایی که مردم آن را سالم می دانند میوه و سبزیجات است. تنها چیزی که می خواهم بدانم این است که کدام غذاها خوب هستند و کدام برای عملکرد فیزیولوژیکی و شناختی مضر هستند ، اما نمی توانم پاسخ قطعی دریافت کنم.

ارسال شده توسط / u / ABigBranch
[comments]

دیدگاهتان را بنویسید